Search

 

 

 

 

 Y Học Cổ Truyền
DỊCH LÝ VỚI Y LÝ
Người xưa thường nhắc “Bất học dịch bất khả tri y - 不學易不可知醫 ” có nghĩa là: không học về kinh dịch ( 經易 ) thì không hiểu y lý ( 醫理 ). Kinh dịch không nói đến bệnh, không nói đến thuốc, không nói đến phủ tạng của người, giống như không có qua...
  Chi tiết
KINH DỊCH VỚI Y HỌC- ĐÃ ĐẾN LÚC KHẲNG ĐỊNH: KINH DỊCH LÀ DO NGƯỜI BÁCH VIỆT SÁNG TẠO
Nếu coi y học là chủ thể, dịch học ( mà nòng cốt là Kinh Dich ) là khách thể thì dịch học là một trong những công cụ, phương tiên  cổ truyền của nền triết học cổ phương Đông được các danh y nhiều thời đại vận dụng soi sáng, lý giải nhiều luận cứ  q...
  Chi tiết
KINH DỊCH VỚI ĐÔNG Y [1]- Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
Dịch Kinh là một pho sách tối cổ của Trung Hoa đã được bốn vị đại thánh sau đây soạn thảo:
  Chi tiết
LỊCH SỬ Y HỌC CỒ TRUYỀN
   Việt Nam ta đã có trên 4000 năm lịch sử dựng nước. Trong nền Văn Minh Văn Lang và Văn Minh Ðại Việt những y lý và y thuật dựa trên nền tảng của sự kết hợp lý luận y học Phương Ðông (Ðông y) với các kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng gồm 54 dân t...
  Chi tiết
Y DỊCH - NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI 1998
 
  Chi tiết
Kinh dịch là sản phẩm của trí tuệ phương Đông
  Hiện nay, Kinh Dịch đang được nghiên cứu rộng rãi ở nước ta. Bởi vì, Kinh Dịch là một trong ba bộ kinh cổ nhất Trung Hoa, sau Kinh Thi và Kinh Thư nhưng rất kỳ lạ: Từ chỗ là sách bói toán, Kinh Dịch phát triển thành sách triết học và vũ trụ học, đ...
  Chi tiết
Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay
  Tóm tắt:   Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời và tồn tại đến nay đã hơn 2500 năm. Trong suốt thời gian tồn tại, Nho giáo đã có ảnh hưởng  ở nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt  Nam .
  Chi tiết
Nho giáo, ảnh hưởng của nó. Vấn đề ngày xưa và ngày nay ở nước ta
  Ở nước ta, Nho giáo đã có lịch sử rất lâu đời. Từ khi nước ta bị xâm lược và sáp nhập vào Trung Quốc, từ đời Hán (206 trước Công nguyên đến 220 sau Công nguyên)
  Chi tiết
HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG
  Cách đây gần 3000 năm, người xưa đã nhận thấy sự vật luôn có mâu thuẫn, nhưng thống nhất với nhau, không ngừng vận động, biến hoá để phát sinh, phát triển và tiêu vong, gọi là học thuyết âm dương.
  Chi tiết
HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG 2 Bước đầu tìm hiểu Học thuyết Âm Dương – Ngũ hành
    Văn hoá thần bí phương Đông là một kho biến ảo thần kỳ. Trung Quốc là một trong những cái nôi văn minh ở phương Đông thời kỳ Cổ - Trung đại. 
  Chi tiết
Xem thêm
 Liên kết  
 Địa điểm đáng nhớ  

 

 

 Tác giả - Tác phẩm  

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 CÁC CHƯƠNG MỤC
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa