Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Tham gia của quân y Pháp trong cứu trợ quốc tế tại Pakistan


 

 

Ngày 31 tháng giêng năm 2006, khối quân sự Bắc Đại tây dương thông báo kết thúc chiến dịch tại Cachemire.

Biệt đội cung ứng của Cục Xăng dầu quân đôi( détachement du service des essences des armées DETSEA)do Pháp điều hành đã hoạt động hết tháng Ba  theo đề nghị của chính phủ Pakistan và Tổ chức Liên Hiệp Quốc. DETSEA đã phục vụ cho các trực thăng của Tổ chức Liên hiệp quốc và Hội Hồng thập tự.  và được tăng cường một y sỹ và một nữ y tá.

Ngày 31 tháng Ba năm 2006, DETSEA thực hiện công việc tiếp tế nhiên liệu lần cuối. DETSEA làm việc tại Pakistan trong khuôn khổ cuộc hành quân Bagral từ ngày 21 tháng Mười Một năm 2005. DETSEA đã thực hiện 1840 lượt tiếp tế với 4 triệu lít dầu phản lực dùng cho máy bay của Liên hiệp Quốc và Hội chữ thập đỏ

Nhìn lại cuộc hành quân Bahral.

Ngay từ ngày đầu tiếp sau trận dộng đất, quân đội Pháp đã cống hiến có hiệu quả cứu trợ nhân dân Pakistan bằng cách triển khai một đội phãu thuật quân y  (ACA=Antenne chirurgicale des armées) với tính chất cứu trợ nhân đạo. Từ 14 tháng Mười  đến 7 tháng Mười Một, ACA đã thưc hiện hơn 160 trường hợp phẫu thuât. Nước Pháp đã nhường lại cho Pakistan một phần vật tư y tế của trạm phẫu thuât này  (vật tư y tế phẫu thuật tiêu hao, trạm cấp cứu, lều, giường bệnh) có giá trị 600 000 euros.

Mặt khác , lực lượng phản ứng nhanh của khối NATO (Nato Response Force NRF) đã chuyển cho Pakistan  các phương tiện vật tư gồm nhân viên, nguyên liệu để ứng phó với hậu quả động đất. Dưới sự điều hành của Pháp, phức hợp đường không đã vận hành các hệ thống chỉ huy (Joint force  air component JFAC) và các máy bay vận tải. Hai máy bay vận tải chiến thuật của Pháp , có căn cứ dặt tại Incirlik, đã thực hiện một cầu hàng không nhân đạo nối liền Incirlik với Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc

Từ 3 đến 20 Tháng Mười Một , một kết cấu tổ chức tiếp nhận đường không, gồm 30 nhân viên không quân và lục quân Pháp, có nhiệm vụ điều hành mặt đất trong tiếp chuyển các phương tiện  về người và vật chất do lực lượng NRF chuyển tới với danh nghĩa cứu trợ nhân đạo.

Cuối cùng ngày 19 tháng Mười Một nước Pháp đã gửi tới Pakistan  ba phân đội đặt dưới sự điều hành cùa  khối NATO:

- một kíp gồm 5 quân nhân hoạt động trong lĩnh vực dân sự-quân sự tham gia việc đánh giá những nhu cầu trong khuôn khổ tái thiết.

- một kíp y khoa được trực thăng vận gồm 2 nhân viên ( 1 y sỹ và 1 y tá) có khả năng tham gia chuyển thương.

- một trạm cấp cứu cơ động 4 người ( 1 y sỹ, 1 y tá, và 2 trợ y )

 Những đóng góp của Pháp về cứu trợ nhân dạo cho nạn nhân động đất   là 80 nhân viên và hơn 3 triệu euros

Nhật ký về những đóng góp của nước Pháp

- Ngày 24 tháng Mười Một , 18 nhân viên  SEA đã hoàn thành việc chuẩn bị và sẵn sàng  cung ứng một khối lượng vật tư tiếp tế  cho lực lượng trực thăng của Liên Hiệp Quốc.

- Ngày 29 tháng Mười Một , kíp quân nhu làm bánh gửi đến Lahore đã từ chối tham gia tình nguyện.

- Ngày 11 tháng Mười Một , các nhân viên của đội phẫu thuật không vận đã quay trở về Pháp và nhượng lại các vật tư thiết bị y tế cho nhân viên y tế Pakistan.

- Ngày 9 tháng Mười Một, 5 quân nhân trong hoạt động dân sự-quân sự đã rời nước Pháp để đến Pakistan và 1 kíp 2 nhân viên y tế đã tham gia chuyển thương bằng trực thăng , và 1 trạm cấp cứu cơ động gồm 4 nhân viên.

Ngày 3 tháng Mười Một : chuyến máy bay Antonov (AN 124) đã tới Lahore, Pakistan , nơi Pháp đã triển khai một cấu trúc tiếp nhận đường không được gọi là GHF (Gruond hanling facilities=tiếp nhận phương tiện (tại) mặt đất. Từ Torrejon (Tây Ban Nha) chiếc máy bay vận tải Antonov của Nga đã chuyển 90,5 tấn vật tư ( xe,các tấm gỗ hoặc kim loại,  thùng chứa hàng dành cho phân đội mặt đất của Tây Ban Nha ( dại đội công binh)

Ngày 21 tháng Mười Một . Pháp đã cho khởi động phức hợp đường không NRF5 (Nato Response Force 5 = Lực lượng đáp ứng  của Nato số 5 ) theo đúng quyết định của Hội Đồng bắc Đại Tây Dương ngày 11 tháng Mười Một cùng năm. Các quân nhân Pháp được phiên nhập dưới sự chỉ huy và điều hành của phức hợp đường không tại Taverny,Ramstein( Đức ), Incirlik ( Thổ Nhĩ Kỳ ), Lisbonne ( Bồ Đào Nha ) và Islamabad (Pakistan)

Ngày 18 tháng Mười, 2 máy bay Pháp C130 được triển khai với một ê kip chuyên môn thực hiện vòng vận chuyển giữa Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ ) với Islammabad cùng với các máy bay khác của NATO.

Ngày 14 tháng Mười, đội phẫu thuật quân y  (Antennes chirurgicale des armées= ACA) thực hiện nhiệm vụ tại Muzaffarabat.

Ngày 9 tháng Mười , bắt đầu vận chuyển giữa nước Pháp và Islamabad để chuyên chở đội phẫu thuật của quân đội Pháp ( 36 nhân viên quân y và 200 m3 vật tư kỹ thuât trong thực hiện nhiệm vụ của  cơ quan cứu viện y hoc khẩn cấp ( SAMU = Service aide médicale d’urgente), gồm 41 y sỹ, 6 nhân viên cứu hỏa, 40m3 khối vật tư kỹ thuật cùng nhiệm vụ an ninh dân sư,

. Nguồn www.defense.gouv.fr/sante

Người dịch : Phạm Văn Hựu

.

 

-

-.

).

-

 

 

 

 

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa