Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Chiến lược chung khi đối diện với ngộ độc hóa học tập thể


General strategy for mass chemical intoxication

 

B. Nemitz, C. Ammirati and Y. Jouchoux

 

Département de médecine d'urgence, CHU, 1, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens cedex 1, France

 

Tóm Tắt

 

Một thông tin tốt cho các cơ quan y tế phụ trách cứu chữa khẩn cấp về những nguy cơ nhiễm độc hóa học tập thể là rất cần thiết cho việc can thiệp y hoc, việc tham gia theo chức năng của các cơ quan này trong việc xác định những chương trình cứu chửa có thể tham gia được. Những mối quan tâm hàng đầu trong giai đoạn đầu của nguy cơ này cần phải : một mặt xác dinh nhanh nhất nguy cơ nhiễm độc, mặt khác phải xác định sao cho các đội cứu hộ, cứu viện y học không bị phơi nhiễm trước nguy cơ nhiễm độc có thể phòng tránh được.

 Giai đoạn đầu của việc cứu trợ là điều những đơn vị cứu hỏa và cấp cứu đến hiện trường và chính những đơn vị này phải đánh giá mọi nguy cơ và thiết lập một chu vi an toàn . Nguyên lý về việc y khoa hoa hóa tất cả mọi thành phần trong giây truyền cứu viện y học trong trường hợp này đều có giới hạn, vì rằng không thể theo nguyên tắc chung thực hiện được việc y khoa hóa thật sự mọi cấp cứu trong khu vực nhiễm độc hoa học. Trong trường hợp có nhiễm độc hóa học tập thể bởi những chất gây bỏng rát ( như acid ) hay gây ngộ độc nói chung do nguy cơ xâm nhiễm qua da thì việc khử nhiễm cho tất cả mọi người hay vật dụng  trong khu vực nhiễm hóa học là rất cần thiết để phòng tranh nguy cơ tán phát chất độc hóa học.

Trong hợp thành cứu chữa thì việc  điều trị ban đầu  khẩn cấp nhất là cứu chữa chống nguy cơ thiếu oxy ( hypoxie) cho nạn nhân , từ đó phải nhanh chóng  tập trung thu gom một khối lượng quan trọng  oxy y học và các phương tiện hồi sức đường hô hâp. Trong một số trường hợp , việc sử dung loại thuốc chống độc ( antidotes ) cho phép nhanh chóng hạn chế có hiệu quả bệnh lý nhiễm độc. Việc phân loại nạn nhân dựa chủ yếu trên việc đánh giá những rối loạn hô hấp và thần kinh của nạn nhân. Việc săn sóc những người không bị tổn thương trong khu vực nhiễm độc và việc vận chuyển những người có nguy cơ nhiễm độc ra khỏi khu vực là một trong những nhiễm vụ hàng đầu của mọi hành động y tề trong nững trường hợp như thế này . Chấn thương tâm lý của nạn nhân phải được xem xét sớm do các chuyên gia tâm lý về chấn thương học ngay sau khi xảy ra  nhiễm độc hóa học.

 

Phạm Văn Hựu dịch

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa