Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG NGÀNH QUÂN Y LỰC LƯỢNG VŨ TRANG LIÊN BANG NGA


SAPPÔ V.V

Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân y

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. 

Theo quy định của Bộ Quốc phòng được chuẩn y bởi Tổng thống Liên bang Nga ngày 16/8/2004, lực lượng quân y Nga thực hiện 2 nhiệm vụ chính:

-   Thực hiện các biện pháp dự phòng, điều trị và an, điều dưỡng phục hồi chức năng nhằm bảo vệ củng cố sức khỏe quân nhân, công nhân viên quốc phòng, cựu quân nhân và gia đình quân nhân.

-   Thực hiện chính sách quốc gia về lĩnh vực giám sát vệ sinh dịch tễ trong lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, quân y còn tham gia 37 nhiệm vụ khác do Bộ Quốc phòng giao.

Tổng cục Quân y và quân y các quân, binh chủng, quân khu (hạm đội) cùng thực hiện phương hướng xây dựng ngành trong giai đoạn đến năm 2016 về nguyên tắc khác hẳn cơ cấu lực lượng, phương tiện quân y hiện nay trong thời bình cũng như thời chiến.

Để xây dựng tổ chức ngành Quân y phù hợp với nhiệm vụ và quân số lực lượng vũ trang, cần có kế hoạch tiến hành các biện pháp về tổ chức biên chức, trong đó có thay đổi một số chức vụ do quân nhân đảm nhiệm bằng các chức vụ dân sự (ở các cơ sở an điều dưỡng, phòng khám bệnh đa khoa) theo nguyên tắc:

-   Giới hạn chặt chẽ quân số.

-   Các loại đơn vị có phân đội: sư đoàn, trung đoàn và các cơ sở sẵn sàng chiến đấu.

-   Tỷ lệ động viên đủ.

-   Bố trí phân đội, cơ sở quân y phù hợp với bố trí quân đội.

-   Trang bị cho các sư đoàn, trung đoàn các loại trang bị kỹ thuật, vũ khki1 mới.

Ngoài ra, ngành Quân y còn phải thực hiện các biện pháp về chiến lược phát triển xã hội trong lực lượng vũ trang giai đoạn đến năm 2020 với mục tiêu nâng cao mức độ, chất lượng đời sống bộ đội, trong đó nâng cao chất lượng và tiếp cận phục vụ quân y , an điều dưỡng cho quân nhân, công nhân viên quốc phòng, cựu quân nhân, gia đình quân nhân tương ứng với mức độ và chất lượng đời sống của công dân.

Xây dựng cơ cấu lực lượng, phương tiện quân y được thực hiện theo kế hoạch sau:

-   Cơ cấu tổ chức và quân số ngành Quân y tương ứng với tổ chức quân đội ở các hướng chiến lược và chiến thuật.

-   Duy trì cơ cấu lực lượng, phương tiện quân y với số lượng đủ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-   Thực hiện bảo đảm quân y 2 cấp (cấp trung ương và cấp quân khu, hạm đội theo lãnh thổ, khu vực) cho lực lượng vũ trang, tạo điều kiện:

·        Tổ chức cụm lực lượng, phương tiện quân y mạnh ở trung ương, tương đối mạnh ở các quân khu (hạm đội) trong thời bình, để có thế đối phó trong các tình huống đột xuất.

·        Liên kết các cơ sở quân y của các quân, binh chủng (nhưng vẫn giữ tính đặc trưng) với các cơ sở quân y của trung ương trong một hệ thống thống nhất để đảm bảo quân y cho lực lượng vũ trang.

-   Rà soát lại cơ cấu tổ chức biên chế các bệnh viện quân đội:

·        Bệnh viện khu vực đồn trú (tiểu đoàn quân y sư đoàn) 150 giường.

·        Bệnh viện căn cứ đồn trú (tập đoàn quân, cụm quân) 300 giường.

·        Bệnh viện quân khu (hạm đội) 600 giường.

-   Hoàn thành việc thành lập khối bệnh viện – phòng khám đa khoa.

-   Giải thể các kho quân y, thay thế bằng trung tâm đảm bảo vật tư kỹ thuật quân y của quân khu (hạm đội).

-   Giảm số lượng các căn cứ dự trữ vật tư kỹ thuật quân y, thay thế bằng các trung tâm động viên kỹ thuật quân y thường trực sẵn sàng; giải thể các khung chỉ huy lữ đoàn quân y của tập đoàn quân.

-   Không thay đổi cơ cấu tổ chức biên chế của các phân đội quân y ở các trung đoàn, sư đoàn thường trực.

-   Tiếp tục xây dựng các lực lượng, phương tiện chuyển thương đường không, đường biển thời bình và thời chiến.

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo đến năm 2013 và trên cơ sở đào tạo quân y bậc đại học hiện nay, thành lập 2 trung tâm khu vực:

-   Ở Xanh Pêtecbua: mỗi năm Học viện Quân y Kirốp S.M đào tạo 300 sỹ quan quân y và bổ túc đào tạo sau đại học cho 3.500 bác sỹ.

-   Ở Matxcơva: sáp nhập Bệnh viện Trung ương Quân đội Burđenkô N.N và Viện Quốc gia bổ túc bác sỹ Bộ Quốc phòng thành một cơ sở điều trị dự phòng và nghiên cứu huấn luyện là Bệnh viện Trung ương Quân đội Burđenkô N.N, hằng năm bổ túc, đào tạo sau đại học cho 3.500 bác sỹ.

Phương hướng đổi mới đào tạo trong ngành Quân y:

-   Thành lập cơ sở tổng hợp đào tạo, nghiên cứu, điều trị dự phòng.

-   Đào tạo bác sỹ tại 4 trung tâm ở thành phố Matxcơva (2 trung tâm), thành phố Rôxtôp trên sông Đông (1 trung tâm) và thành phố Vlađivaxtôc (1 trung tâm); giải thể các trường đại học quân y ở Samác và Saratốp vào năm 2010,  ở Tômxcơ vào năm 2011.

Đến năm 2013, thực hiện nguyên tắc bảo đảm quân y theo lãnh thổ (khu vực) cho các đơn vị ở ba cấp:

-   Cấp 1 (khu vực đồn trú sư đoàn, lữ đoàn): tiểu đoàn quân y 100 giường (bệnh viện khu vực đồn trú 150 giường), labô vệ sinh phòng dịch sư đoàn,quân y đơn vị.

-   Cấp 2 (căn cứ tập đoàn quân, cụm quân): bệnh viện căn cứ 300 giường, trung tâm động viên kỹ thuật quân y, trung tâm quốc gia giám sát vệ sinh dịch tễ, đội chuyển thương đường không.

-   Cấp 3 (quân khu, hạm đội): bệnh viện quân khu (hạm đội) 600 giường, trung tâm động viên kỹ thuật quân y, trung tâm quốc gia giám sát vệ sinh dịch tễ, trung tâm bảo đảm vật tư kỹ thuật quân y, đội chuyển thương đường không.

Hiện nay, khó khăn nhất của ngành Quân y là thiếu kinh phí. Năm 2008, kinh phí cho Tổng cục Quân y khoảng 6,58 tỷ rúp, trong đó riêng kinh phí đối với các phân đội quân y, bệnh viện quân đội và phòng khám đa khoa là 2,78 tỷ rúp. Nếu nguồn kinh phí trên chỉ đảm bảo cho quân nhân và quân nhân nghỉ hưu tì cũng ít hơn 1,6 lần và 2,8 lần so với chỉ tiêu đầu người trong toàn quốc. Phương hướng là đổi mới đảm bảo tài chính bằng cách sử dụng quỹ bảo đảm y tế bắt buộc và các nguồn thu khác.

  PGS. TRỊNH VĂN LUẬN

 lược dịch

          Theo Tạp chí Y học Quân sự Nga, 8/2008.
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa