Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Đội phuật thuật không vận số 4 (La quatrième Antenne Chirurgicale Aérotransportabl(4°A.C.A.)


Đội phẫu thuật không vận (DPTKV) là một trong những mẫu hình của tổ chức quân y bảo đảm cho quân đội. Rất gọn nhẹ, cơ động dễ dàng DPTKV cho phép chuyển những phương tiện phẫu thuật hoàn hảo tiếp cận những khu vực có khủng hoảng.

 

Đơn giản, DFTKV thường triển khai trong những nơi hoang sơ.Phương tiện của đội cũng ít quan trọng hơn trang bị cho nhóm  nội- ngoại khoa tham gia trong bảo đảm chiến dịch Licorne có trang bị một máy quét (scanner) di chuyện được

..Nơi đây dội triển khai trong một trường hoc..

.Nhưng trang bị của lại không phải là dễ cạnh tranh.

 

-Đội phẫu thuật không vận số 4 mà chúng ta quan tâm gồm có :

 

-một phẫu thuật viên phủ tạng và một phẫu thuất viên chấn thương chỉnh hình

- Một y sỹ gây mê hồi sức;

- hai y tá gây mê tốt nghiệp chứng chỉ quốc gia;

- một y tá thuộc khối phẫu thuật;

-  ba binh sỹ làm nhiệm vụ trợ y.

.Vật tư kỹ thuật phù hợp hoạt động trong tình huống khó khăn

 

.

Đội có một ngân hàng nhỏ về máu, một thung xi téc, các nhóm phát điện. Nhân viên được huấn luyện lắp đặt và vận hành, duy tu  bảo dưỡng trang bị. Toan bộ trang bị được sắp xếp trong ba xe ô tô vận tải để cơ động trên địa hình được chỉ định

 

Nhiệm vụ của đội là chuân bị cho người bị thương sẵn sàng chuyển thương và đương nhiên là điều trị những ca dac085 biệt khẩn cấp

Hoạt động của đội ưu tiên là phục vụ cho các lực lượng vũ trang, nhưng đội cũng đảm nhiệm cả việc bảo đảm cấp cứu cho nhân dân bị nạn.

 

Lảm thế nào để trở thành một phẫu thuật viên của DFTKV ?

 

Sau thời gian theo học tại trường y học thực hành Pharo tại Marseille, một nữ đồng nghiệp của chúng ta  chuyển đến Niger với nhiệm vụ săn sóc, bảo trợ  cho các em nhỏ và các bà mẹ trong quân đội Niger. Cũng trong thời kỳ này nữ đồng nghiệp đã sinh hạ một cháu`.Nữ đồng nghiệp đã trở về Pháp và tiếp tục theo học tai Trung Tâm phân loại Tarascon nơi nữ đồng nghiệp này chuẩn bị cho cuộc thi trợ thủ phẫu thuật

Được nhận vào lớp trợ thủ phẫu thuật viên, bà đã làm việc tại bệnh viện-huấn luyện Robrt Piqué ở Bordeaux và Clermont Tonnerre tại Brest làm nhiệm vụ OpEx( Opération exrtérieure : hành quân bảo đảm tác chiến ngoài lãnh thổ Pháp) tại Cộng hòa Angola..

Là nữ phẫu thuật viên của một bệnh viện – huấn luyện quân đội( Hopital-Instruction de l’armée H.I.A. ), bà đã làm việc tại  bệnh viện Sainte Anne tại Toulon, nơi bà đã nhiều lần tham gia các nhiệm vụ trong OpEx

*- một lần đến Cộng Hòa Angola

*-ba lần đến Nam Tư

*-5 lần đến Tchad trong khuon khổ sứ mệnh hành quân Épervier

*-một lần đến Kosovo

*-3 lần đến Cộng hòa Bờ Biển Ngà trong chiến dịch Licorne

  một phẫu thuật viên có kinh nghiệm, nữ đồng nghiệp của chúng ta đã chia xẻ kinh nghiệm về các hoạt động nghiệp  vụ của minh giữa OpEx va các H.I.A

Nguồn : www.defense.gouv/fr.sante

Ngưòi dịch : Phạm Văn Hựu

Thán 6 năm 2008

 

 




 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa