Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Thứ trưởng y tế : Bác sỹ Nguyễn Kinh Chi
Ông sinh ngày 22 tháng 12 năm 1899, nguyên quán làng Đông Thượng, xã Ích Hậu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1918 – 1922 học và tốt nghiệp Y sỹ Đông Dương tại Hà Nội.

1922 – 1943 công tác tại các bệnh viện Quảng Bình, Buôn Ma Thuật, Kontum, Huế, Quy Nhơn.

1944 – 1945 tham gia Việt Minh trong nhóm ông Tôn Quang Phiệt.

Tháng 9.1945 làm Giám đốc Nha y tế Trung Bộ, được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Đông Dương.

1947 – 1952 Thứ trưởng y tế kiêm giám đốc y tế liên khu 4.

1953 – 1956 Trưởng Ty y tế Nghệ An.

1957 -  1958 Giám đốc y tế Liên khu 4.      

1959 -  Phó Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh Bộ Y tế.

1962 – 1965 Trưởng ty y tế chuyên gia ( thuộc Cục Chuyên gia Phủ Thủ Tướng ).

1965 nghỉ hưu, ông mất ngày 10 tháng giêng năm 1968.

 

   Nguồn :  Bộ y tế Việt Nam 1945 – 2000 sách xuất bản tháng 5 năm 2001.

Chuyển lên WebQDY  :  Nguyễn Cao Thâm
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa