Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Lời dẫn Chương Nhân vật và Sự kiện


 

Cây tùng cổ thụ 

Mục Nhân Vật giới thiệu một số nhân vật theo các tiêu chí : niên trưởng,lập đức,lập công, lập ngôn, uy tín ảnh hưởng trong nhân dân và y giới . Những tiêu chí tuyển chọn giới thiệu chỉ có ý nghĩa tương đối, chắc chắn còn nhiều nhân vật y dược sáng danh mà chưa được đề cập .WebQDY mong được kết nối với mọi địa chỉ để cùng bổ sung, hoàn thiện. Việc bổ sung ngày càng hoàn thiện là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của WebQDY , nhưng vì hiểu biết và khả năng hạn chế, rất mong được bạn đọc xa gần chủ động viết bài giới thiệu và gửi cho WebQDY hoặc cung cấp tư liệu cho WebQDY biên tập và giới thiệu với sự đồng thuân của người cung cấp tư liệu. Các nhân vật xuất hiện trước sau với số bài viết nhiều ít khác nhau phụ thuộc và khả năng sưu tầm của biên tập,không mang ý nghĩa định vị thấp cao .

Mục Sự Kiện  nêu những việc mang dấu ấn lịch sử toàn ngành hoặc từng vùng có ý nghĩa chuyển biến hoạt động và ảnh hưởng lâu dài trong quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành.

 

*       *       *
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa