Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

LỊCH SỬ - TRUYỀN THỐNG


Y Dược là Nghĩa , là Duyên

Kết vành Hoa Đỏ , viết thiên Sử Vàng

 

Phạm vi chủ yếu của chương Lịch sử là giới thiệu những ấn phẩm lịch sử về tổ chức y tế các cấp đã được phát hành hoặc giới thiệu trên mạng. Thứ tự giới thiệu trước sau phụ thuộc vào khả năng và thời cơ sưu tầm , mong mang đến cho người đọc một  tổng quan , cận cảnh theo không gian và thời gian vận động vốn có của công trình lịch sử được thực hiện..

Như mọi người đều biết , lịch sử chỉ diễn ra  một lần , nhưng viết lịch sử ( sử ký ) thì phải làm nhiều lần , với mong mỏi tiếp cận gần hơn, khách quan hơn, chân thật hơn không gian và thời gian vận động vốn có của lịch sử.

          Và mọi người cũng đều biết rằng : không ai có thể làm lại được lịch sử , đối lập với lịch sử là thiếu hiểu biết, hòa giải với lịch sử là cần thiết, đồng hành với lịch sử là minh triết.

Bên cạnh các công trình lịch sử thành ấn phẩm, còn giới thiệu  các hoạt động truyền thống ( kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt , ấn phẩm của các câu lạc bộ truyền thống, một số công trình ghi nhớ công ơn liệt sỹ.
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa