Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

NHÀ KHOA HOC VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC


 

 

 

 

 

 

 

Tập tin:DHYDuoc.jpg

ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 1930 -Tại 19 Lê Thánh Tông ,

 Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

 

Nơi phát tích phần lớn những công trình y dược hàng đầu của đất nước,

nơi học tập và làm việc của các bậc thày y dược  tài năng và cao thượng  của Việt Nam trong thế kỷ XX

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

 dự lễ khai giảng Trường đại học

và phát bằng tôt nghiệp cho

các  bác sỹ y khoa, nha khoa, nữ hộ sinh

(15-11-1945)

 

*

Phần này thu thập tư liệu đến đâu giới thiệu đến đó,

tập trung giới thiệu tóm tắt lý lịch nhà khoa học ,

danh mục công trình khoa học đã công bố, trình tự giới thiệu tên người theo trật tư A, B, C…, không bình luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN MIẾU THĂNG LONG- HÀ NỘI

 

Danh hiệu, chức danh khoa học , học vị , học hàm … có một nội dung  không đơn giản . Nhận thức và khái niệm của  mỗi danh xưng này có sự khác biệt tại mỗi quốc gia và mỗi thời đại . Vì vậy trong quan hệ quốc tế trên lĩnh vực xã hội và khoa học đã có những ký kết song phương giữa các quốc gia công nhận học hàm, học vị, chức danh khoa học …của nhau nhằm tạo sự đồng thuận trong công nhận và trao đổi khoa học

 

Chương này giới thiệu các học chế , học hàm , chức danh, tước vị khoa học… của Việt Nam và một số nước nhằm cung cấp một tổng quan cận cảnh cho nội dung này , người đọc tự mình rút ra những hệ quả khách quan cho nhận thức cá nhân . từ đó  xác lập một đánh giá định tính, định lượng của chính mình cho mỗi đối tượng cần xem xét.

 

Về học vị tiến sỹ và tiến sỹ khoa học ở Việt Nam hiện nay do các Trường Đại Học , Học Viện xem xét công nhận học vị . Các danh sách và công trình khoa học được bảo vệ làm luận án đều được lưu trữ đầy đủ tại các cơ sở này . Người cần nghiên cứu , tham khảo có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng vào các mục đích khoa học lành mạnh. Vì lẽ đó chương này không đề cập đến các học vị nói trên.

 

Trong thời gian hoat động ban đầu do những hạn chế nhất định của tổ chức điều hành ,khả năng thu thập tư liệu hạn hẹp…của WebQDY , nên nội dung cụ thể của chương này được kết cấu thành hai phần :

 

Phần thứ nhất mang tính hành chính thường quy , quy ước…, giới thiệu danh sách các nhà khoa học giáo sư, phó giáo sư được Hội Đồng Xét Chức Danh Khoa Học Nhà Nước xem xét , có quyết định  của Chính Phủ trao chức danh này và các chức danh chuyên khoa.  

Phần thứ hai mang tính tuyển chọn của biên tập WebQDY nhắm vào những cá nhân có văn bằng đại học trở lên ( bác sỹ , dược sỹ đại học , không nhất thiết  cần có danh xưng tiến sỹ , tiến sỹ khoa học, phó giáo sư, giáo sư, viện sỹ… ), trên thực tế có hoạt động khoa học tích cực. Hoạt động khoa học tích cực ở đây được  xác định với tiêu chí coi trọng thực học , bỏ qua hư danh với nội hàm

\

           * có sản phẩm khoa học với  đặc trưng : phương tiện ( thuốc, phương pháp  , máy y dụng..) điều trị, dự phòng được sử dụng trong bảo vệ sức khỏe , chữa bệnh có hiệu quả tích cưc.

 

            * có 2 công trình khoa học ( và  là chủ biên hoặc chủ trì một công trình ) ,  được công bố trên  các ấn phẩm do các cơ quan từ cấp Cục, Vụ ,trở lên thực hiện phổ biến phát hành , và do một trong các Nhà Xuất Bản Y học , Nhà Xuất Bản Quân Dội Nhân Dân và Nhà Xuất Bản chính trị Quốc Gia thực hiện in ấn và lưu chiểu theo chế độ .

 

Việc giới thiệu  gồm hai mục nhỏ : tiểu sử tóm tắt   tác giả công trình , kèm theo ảnh chân dung 4 X 6 cm và danh muc công trình  với tên công trình , năm tháng xuất bản , Nhà Xuất bản ….,nhằm giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm tham khảo khi có nhu cầu.

Hy vọng với cách làm thận trọng , với sự hợp tác quý báu của bạn bè WebQDY,Chương Nhà khoa học và Công trình khoa học mong mỏi xây dựng ngày càng hoàn thiện cung cấp cho người đọc những thông tin bổ ích , góp phần khiêm tốn trong sự nghiệp xây dựng ngành y dược nước nhà .

 

Trước khi vào nội dung chính, có giới thệu một số thông tin tham khảo nhằm cung cấp cho người đọc một tổng quan cần thiết cho việc định tính, định lượng về danh hiệu, chức danh 

 

*
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa