Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Lời dẫn Chương Tác giả và tác phẩm


 

KHUÊ VĂN CÁC ( trong Quốc Tử Giám Thăng Long – Hà Nội )

 

Chương Tác Giả và Tác Phẩm giới thiệu tiểu sử các tác giả là cán bộ y dược có tác phẩm văn học, nghệ thuật , hội họa, kịch bản ( có ấn phẩm được xuất bản , lưu chiểu , kịch bản được công diễn , ký họa chiến trường…, về chủ đề y, dược  ) .và các tác giả không phải y dược viết về nhân vật sự kiện y dược có giá trị văn học, nghệ thuật cao.

Phần giới thiệu  có hai nội dung : tiểu sử tóm tắt về tác giả nội dung tác phẩm . Thực hiện các quy định về tác quyền ,WebQDY sưu tầm các thông tin trên sách báo, trên mạng , khi giới thiệu đều ghi rõ xuất xứ, tác giả . WebQDYcó khi  không thực hiện được việc xin phép tác giả và Nhà Xuất Bản , vì WebQDY là trang web không kinh doanh lợi nhuận  , thực hiện quyền tiếp cận và chia xẻ thông tin được pháp luật bảo hộ với quan niệm tài liệu lành mạnh công bố trên mạng là tài sản chung của nhân loại, phổ biến rộng rãi là nghĩa vụ của mọi người hướng thiện.
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa