Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

MỘT VÀI THUẬT NGỮ QUÂN SỰ THƯỜNG DÙNG TRONG GIAO TIẾP


  

 

MỘT VÀI THUẬT NGỮ QUÂN SỰ

THƯỜNG DÙNG TRONG GIAO TIẾP

( dành cho Bệnh Viện Dã Chiến cấp 2 Bộ Quốc Phòng

và đồng nghiệp có nhu cầu giao tiếp quốc tế)

Sưu tầm , biên dịch ,chú giải: Phạm Văn Hựu

 

- THUẬT NGỮ QUÂN SỰ

I-Các binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và các lực lượng vũ trang nhân dân

Bộ binh – Army Forces

Phòng không không quân – Air and Air Defence Force

Hải quân – Navy Force

Bộ đội biên phòng – Border Defence Forces

Cảnh sát – Police Force

Công An nhân dân – Public Security Force

II. Hệ thống cấp bậc trong quân đội Việt Nam bằng tiếng Anh

1. Cấp bậc cao nhất – Hàng Tướng (Quân đội và Cảnh sát nói chung)

Đại tướng – Full General

Thượng tướng – Senior Lieutenant General / Colonel General

Trung tướng – Lieutenant General

Thiếu tướng – Major General

Dành riêng cho Hải quân

Đô đốc – Admiral)

Phó Đô đốc – Vice Admiral

Chuẩn Đô đốc – Rear Admiral

 

2. Cấp trung – Hàng Tá

Đại Tá – Colonel 1st class/ Brigadier

Thượng Tá – Senior Lieutenant Colonel / Colonel

Trung Tá – Lieutenant Colonel

Thiếu Tá – Major

Đại Úy – Captain

Thượng Úy – Senior Lieutenant

Trung Úy – Lieutenant

Thiếu Úy – Junior Lieutenant

Dành riêng cho Hải quân:

Đại Tá – Captain 1st class or Commodore

Thượng Tá – Senior Commander / Captain

Trung Tá – Commander

Thiếu Tá – Lieutenant Commander

Đại Úy – Senior Lieutenant / Lieutenant 1st class

Thượng Úy – Lieutenant

Trung Úy – Junior Lieutenant

Thiếu Úy – Ensign

 

3. Dành cho các trường sĩ quan lục quân:

Chuẩn Úy - Officer Designate

Học Viên – Candidate / “Student” Officer

4. Cấp hạ sĩ quan và binh sĩ

Hạ sĩ quan (Non-commissioned officers):

Thượng Sĩ – Sergeant Major

Trung Sĩ – Sergeant

Hạ Sĩ – Corporal

Học viên hạ sĩ quan – Non-Commissioned Officer Candidate

Chiến sĩ (“combatants” or enlisted ranks):

Binh Nhất – Private 1st Class

Binh Nhì – Private 2nd Class

 

Tháng Năm năm 2016
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa