Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

MỤC LỤC - Sơ cứu trong bối cảnh xung đột vũ trang hoặc các tình huống bạo lực khác


MỤC LỤC

*

1. Giới thiệu

2. Xung đột vũ trang và các tình huống bạo lực khác

3. Chuẩn bị của nhân viên cứu hộ

4. Chăm sóc cho các nạn nhân

5. Xử lý tình hình

 6. Chăm sóc nạn nhân

7. Tình huống liên quan đến nhiều nạn nhân, phân loại người bị thương

8. Sau khi đã cung cấp dịch vụ chăm sóc như trên tại chỗ

9. Các nhiệm vụ cứu hộ khác.

10. Sau khi can thiệp

11. Đường thở:  Đánh giá và xử lý

*

MỤC LỤC PHẦN DƯỚI CHƯƠNG

Các hoạt động cứu sinh

Những kỹ thuật ổn định tình hình

 

PHỤ LỤC

1.   Tự điển

2.   Cơ chế chấn thương

3.   Túi sơ cứu

4.   Điều hành 1 đội cứu hộ

5.   Chuỗi chăm sóc cho các nạn nhân

6.   Trạm cấp cứu đầu tiên

7.   Các công nghệ mới

8.   Quy tắc an toàn trong những tình huống nguy hiểm

9.   Thu thập thi thể và chôn cất

 

HỒ SƠ / FICHES CARTONNEES

Giá trị bình thường (của người khi nghỉ ngơi)

Kiểm tra stress: Tự đánh giá

Vệ sinh và các biện pháp dự phòng khác

Làm thế nào sản xuất được nước sạch để uống

Ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua nước

Phải làm gì trong trường hợp bị tiêu chảy

 

KHÔNG DỊCH NHỮNG TRANG SAU ĐÂY TRONG BẢN DỊCH

Các nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm đỏ quốc tế

Yếu tố cần thiết của luật nhân đạo quốc tế

 

Truyền thông thư tín và bảng chữ cái đài phát thanh quốc tế. (không dịch)

LỚI CÁM ƠN

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa