Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU Y HỌC QUÂN SỰ TOÀN QUÂN NĂM 2015


HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU Y HỌC QUÂN SỰ TOÀN QUÂN NĂM 2015 

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ công tác đào tạo và nghiên cứu y học quân sự (YHQS), trung tuần tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng tổ đã chức hội nghị đào tạo và nghiên cứu YHQS toàn quân năm 2015. Dự hội nghị có 380 đại biểu đến từ các đơn vị Quân đội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên môi trường, Văn phòng các chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước, Tổng hội Y học Việt Nam... Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y, Chủ tịch Hội đồng Khoa học YHQS Bộ Quốc phòng báo cáo trước hội nghị kết quả công tác đào tạo, nghiên cứu YHQS của ngành Quân y từ năm 2005-2015 và một số trọng tâm công tác thời gian tới. Hội nghị nghe Thiếu tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, báo cáo kết quả công tác đào tạo và nghiên cứu YHQS tại Học viện Quân y giai đoạn 2005-2015.

Những năm qua, ngành Quân y luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quân y cho chiến đấu và SSCĐ, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác đào tạo, nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật mà trọng tâm là YHQS. Bộ Quốc phòng đã có sự quan tâm đúng mức nên cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu YHQS từng bước được đầu tư hiệu quả; các phương tiện giảng dạy hiện đại, mô hình học cụ mô phỏng, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin đã và đang từng bước được triển khai, tạo điều kiện tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu YHQS. Học viện Quân y từ năm 2013 thực hiện đề án “Đổi mới chương trình, nội dung, quy trình đào tạo YHQS”; năm 2015 đã có thêm mã số đào tạo thạc sĩ chuyên ngành YHQS. Nhiều giáo trình, tài liệu về YHQS đã được các học viện, nhà trường quân y và Cục Quân y chỉnh sửa, bổ sung, biên soạn mới. Các công trình nghiên cứu về khoa học YHQS đã bổ sung, hoàn thiện về lý luận và thực tiễn đối với công tác tổ chức - chỉ huy quân y; công tác cấp cứu, điều trị thương binh bệnh binh, phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội; tạo ra một số trang thiết bị y tế, chế phẩm sinh học, thuốc, phục vụ bảo đảm quân y thời bình và thời chiến. Giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, công tác đào tạo, nghiên cứu YHQS cần quan tâm khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, giảng viên có trình độ cao và chuyên sâu về YHQS, nhất là chuyên ngành tổ chức - chỉ huy quân y; cải tiến nội dung, chương trình đào tạo và nghiên cứu YHQS cho theo kịp sự phát triển của khoa học nghệ thuật quân sự và y học; nâng cấp hệ thống phòng giảng, phòng thí nghiệm, thiết bị huấn luyện mô phỏng YHQS và tăng cường tỉ lệ các công trình nghiên cứu về YHQS. Hội nghị cũng được nghe đại biểu một số cơ quan, đơn vị, đại biểu là cố vấn, chuyên viên ngành Quân y phân tích, làm rõ thêm những kết quả công tác đào tạo, nghiên cứu YHQS và đề xuất một số vấn đề cần quan tâm, củng cố để các chuyên ngành YHQS phát triển phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Hữu Đức đánh giá cao những thành tích đã đạt được về đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu YHQS của toàn ngành Quân y. Thượng tướng giao nhiệm vụ cho Cục Quân y chủ trì, phối hợp với Học viện Quân y và các cơ quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án “Nâng cao năng lực YHQS giai đoạn 2016-2020”, báo cáo Thủ trưởng Bộ xem xét phê duyệt; giao các cơ quan của Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục Quân y nghiên cứu, tham mưu các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, tổ chức, nhân lực và phương hướng đào tạo YHQS tại Học viện Quân y; giao Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu lập dự án xây dựng “Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu YHQS” tại Học viện và dự án “Xây dựng, cải tạo Trung tâm huấn luyện dã ngoại YHQS”, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu YHQS.

Đại biểu dự hội nghị còn được nghe phần trình bày kết quả 47 công trình nghiên cứu về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học YHQS của các đơn vị giai đoạn 2005-2015; tham quan trưng bày một số sản phẩm tiêu biểu trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu YHQS toàn quân thời gian qua. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam (16/4/1946-16/4/2016).

MINH HIẾU

Nguồn Web site TCYHQS
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa