Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

CÔNG NHẬN NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH QUÂN Y


 CÔNG NHẬN NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH QUÂN Y

Ngày 11/5/2015, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ký Quyết định số 1613/QĐ-BQP, công nhận ngày 16/4/1946 là ngày truyền thống của ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sau khi thành lập Chính phủ liên hiệp (ngày 25/3/1946), Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 34/SL tổ chức Bộ Quốc phòng, trong đó có Quân y Cục. Cùng ngày, Sắc lệnh số 35/SL cử các Cục trưởng trong Bộ Quốc phòng, bác sĩ Vũ Văn Cẩn được cử làm Quân y Cục trưởng. Căn cứ sắc lệnh số 34/SL, ngày 16/4/1946, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 12/NĐ quy định nhiệm vụ, tổ chức Quân y Cục. Ngày 22/5/1946, Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 71/SL xác định Quân đội nước Việt Nam là một Quân đội quốc gia và đề ra quy tắc Quân đội quốc gia Việt Nam, trong đó xác định tổ chức biên chế các đơn vị, các cơ quan và lực lượng bảo đảm quân nhu, quân y, quân giới, vận tải các cấp. Sắc lệnh này cũng xác định Quân y là một ngành độc lập từ trên xuống dưới cơ sở.

Trong suốt thời gian gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 16/4/1946 đã in đậm vào tiềm thức của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong ngành và được lịch sử ngành Quân y ghi lại.

ĐỨC MINH

Nguồn Website: yhqs.vn
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa