Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN QUÂN Y VIỆT NAM VÀ QUÂN Y KHÔNG QUÂN HOA KỲ


 

 TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN QUÂN Y VIỆT NAM VÀ QUÂN Y KHÔNG QUÂN HOA KỲ

 

LỜI BIÊN TẬP WebQDY

GIỚI THIỆU HỌP TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH THIÊN THẦN THÁI BÌNH DƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh, 23 - 26 tháng 3 năm 2015

*

          Trong các ngày 23 đến 26 tháng Ba năm 2015 đã có cuộc họp chuyên nôn thuộc Chương trình Thiên Thần Thái Bình Dương giữa quân y Việt Nam và quân y Không Quân Hoa kỳ về một số vấn đề nhận thức, quan điểm tiếp cận cứu chữa nạn nhân trong tinh hình hiện nay, các biện pháp ,phương tiện và lực lượng cứu chữa, sử dụng lực lượng …,Cuộc họp đã đạt kết quả mong đợi từ hai phía : tăng cường trao đổi thực tiễn, lý luận hiện đại mà mỗi bên thu hoạch theo hoàn cảnh yêu cầu cứu chữa của mỗi bên.

          Về phía Việt Nam có GS.TS Nguyễn Hồng Sơn Thiếu tướng Giám Đốc Bệnh Viện Quân Đội 175 Bộ Quốc Phòng Việt Nam, PGS.TS Lê Trung Hải Thiếu tướng Phó Cục trưởng Quân Y , Bộ Quốc Phòng tham dự cùng đông đảo  thành viên quân y khác đến từ các dơn vị phía Nam : quân y các quân khu 5, 7 , 9 , quân y quân chủng Phòng Không Không Quân, Hải Quân, Cảnh Sát Biển.., một số bệnh viện khu vực…

          Về phía bạn có ngài trưởng đoàn đại tá Wightman, Không quân Hoa Kỳ và 8 thành viên khác

          Tham dự cuộc họp giới thiệu này biên tập WebQDY cảm nhận được không khí hợp tác khoa học chân thành, khiêm tốn, thiết thực, trân trọng…, xứng đáng với một hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, hứa hẹn những bước phát triển tiếp theo cao hơn, thiết thực và bổ ích hơn.

          Để thông tin kịp thời WebQDY lần lượt giới thiệu những tư liệu quý đã được ghi nhận qua cuộc họp, qua các đĩa ghi, qua hình ảnh…sao cho đồng bộ giúp các đồng nghiệp nhất là các đồng nghiệp trẻ đáng kính lưu giữ được nhiều tư liệu cần thiết trong sự nghiệp cao cả của mình. Được như vậy là một phần thưởng vô giá cho quản trị ,biên tập www.quandany.com

TP Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 3 năm 2015

Quản trị và Biên tập WebQDY

 

 DOWNLOAD TÀI LIỆU

23 Mar 1. MCR 02 - Principles of Initial Trauma Management
23 Mar 1. MCR 02 - Principles of Initial Trauma Management_VN

23 Mar 2. Medical Incident Command_FINAL -VN

23 Mar 2. Medical Incident Command_FINAL

23 Mar 3. EBR 02 - Historical Perspectives on Explosive Events -VN

23 Mar 3. EBR 02 - Historical Perspectives on Explosive Events

23 Mar 4. EBR 03 - Blast Physics, Injury Mechanisms, and Pathophysiology- VN

23 Mar 4. EBR 03 - Blast Physics, Injury Mechanisms, and Pathophysiology

23 Mar 5. EBR 09 - Evolving Undertsanding of Blast as a Unique MOI

23 Mar 5. EBR 09 - Evolving Undertsanding of Blast as a Unique MOI-VN

23 Mar 6. mobile_response_team

23 Mar 6. mobile_response_team_VN

 

24 Mar 1. Rotary Wing Aircraft Safety

24 Mar 1. Rotary Wing Aircraft Safety_VN

24 Mar 2. Air Crew Coordination

24 Mar 2. Air Crew Coordination_VN

24 Mar 3. Aeromedical Evacuation Doctrine- VN

24 Mar 3. Aeromedical Evacuation Doctrine

24 Mar 4. PMI_equipment

24 Mar 4. PMI_equipment_VN

24 Mar 5. Trauma Assessment and Management_FINAL

24 Mar 5. Trauma Assessment and Management_FINAL_VN

24 Mar 6. Patient Packaging-Loading

24 Mar 6. Patient Packaging-Loading_VN

24 Mar 7. stresses_of_flight

24 Mar 7. stresses_of_flight_VN

 

25 Mar 1. MCR 21 - Blast, Crush, and Burn Trauma Injury Patterns

25 Mar 1. MCR 21 - Blast, Crush, and Burn Trauma Injury Patterns_VN

25 Mar 2. MCR 22 - Blast, Crush, and Burn Trauma Special Management Considerations

25 Mar 2. MCR 22 - Blast, Crush, and Burn Trauma Special Management Considerations_VN

25 Mar 3. MCR 30 - Out-of-Hospital Hemorrhage Control

25 Mar 3. MCR 30 - Out-of-Hospital Hemorrhage Control_VN

25 Mar 4. INTRO_TCCC

25 Mar 4. INTRO_TCCC_VN

 

26 Mar 1. EBR 13 - Blast Injuries Seen by US Military Forces (initial)

26 Mar 1. EBR 13 - Blast Injuries Seen by US Military Forces (initial)_VN

26 Mar 2. Medical Incident Command_FINAL -VN

26 Mar 2. Medical Incident Command_FINAL

26 Mar 3. Role of the Flight Medic

26 Mar 3. Role of the Flight Medic_VN

26 Mar 4. Role of the PJ

26 Mar 5. Role of the PJ_VN

26 Mar 6. Time to Care

26 Mar 6. Time to Care_VN

26 Mar 7. Transport time Considerations_VN_Final

26 Mar 7. Transportation Time Consideration

26 Mar 8. GWOT Lessons Learned -VN

26 Mar 8. GWOT Lessons Learned

 

Benh vien quan y 175 voi cong tac chuyen thuong English

Benh vien quan y 175 voi cong tac chuyen thuong VN

Kha nang va nhung thach thuc trong dieu tri chan thuong English

Kha nang va nhung thach thuc trong dieu tri chan thuong VietNam

Hai truong hop English version

Hai truong hop VietNam

Nhung kinh nghiem cua BVQY175 English

Nhung kinh nghiem cua BVQY175 VietNam

25 Mar 1. pt_movement_2015

Extra Information

Tải toàn bộ tải liệu

 

2. Bệnh viện quân y 175 với công tác chuyển thương.

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa