Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

TRUYỀN HÌNH - QPVN: NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ: GIỮ NGỌN LỬA THIÊNG


 

 

Kịch bản - Lời bình: Hà Liên

Quay phim: Nhật Hào - Ngô Huy

(Có sử dụng một số tư liệu của TH QK7)

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa