Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

GIẢI THÍCH CẤP ĐỘ TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG CỦA MỸ - Trauma Center Levels Explained


 GIẢI THÍCH CẤP ĐỘ TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG CỦA MỸ

Trauma Center Levels Explained

Nguồn : ACS Verified Trauma Centers

Người dịch : Phạm Ngọc Đính , Phạm Văn Hựu

Lời biên tập

Mỗi nước đều có những quy định riêng và cụ thể cho hệ thống bệnh viện thực hành cấp cứu chấn thương trong đời sống dân sự của nước mình. Gấn đây do phát triển của tinh hình giao lưu kỹ thuật giữa các quốc gia nên việc tiếp nhận những  khái niệm khác biệt cần có một thông tin tiếp cận những khác biệt đó. Bàn dịch này nhằm phục vụ người đọc tư liệu cần thiết cho việc mở rộng nhận thức tùy chọn theo nhu cầu riêng của người đọc. Những từ  nghiêng đặt trong hai dấu móc (…) là của người dịch

*

Dưới đây là nội dung bản dịch

          Cấp trung tâm chấn thương trên khắp Hoa Kỳ được xác định trong hai quá trình: quá trình chỉ định và  quá trình xác minh. Các cấp độ khác nhau (ví dụ. Cấp I, II, III,IV hoặc V) được xác định  là từ việc tham khảo các yếu tố có sẵn trong một trung tâm chấn thương và số lượng bệnh nhân nhập viện hàng năm. Đây là  loại  xác định theo  các tiêu chuẩn quốc gia về chăm sóc chấn thương tại bệnh viện và là tiêu chí phân loại  duy nhất cho các  cơ sở cứu chữa cho người lớn và các co sở cứu chữa chuyên khoa chấn thương cho nhi đồng.

          ChỈ định Trung tâm chấn thương (Trauma Center/ TC) ỉ định là một quá trình phát triển ở cấp tiểu bang hoặc địa phương. Các đô thị trong  bang hoặc địa phương  xác định các tiêu chí của mình, từ đó phân loại các trung tâm chấn thương. Các tiêu chí này có thể khác nhau giữa các tiểu bang và thường được  đưa ra  ra thông qua cơ quan lập pháp hoặc theo quy định của giới cầm quyền địa phương.

          Việc xác minh Trauma Center là một quá trình đánh giá khả năng chăm sóc chấn thương do các trường Cao đẳng Mỹ đào tạo bác sĩ phẫu thuật (ACS American College of Surgeons (ACS) thực hiện nhằm đánh giá và cải thiện công tác cứu chữa chấn thương . Các ACS không chỉ trung tâm chấn thương; hơn nữa , nó còn  xác minh sự hiện diện của các nguồn lực được liệt kê trong phần Nguồn lực  để chăm sóc tối ưu cho các nạn nhân bị thương. Chúng bao gồm các cam kết,sự  sẵn sàng, nguồn lực, chính sách, khả năng chăm sóc bệnh nhân và cải thiện hiệu quả cứu chữa.

          Đây là một tiến trình tự nguyện do Trung tâm Chấn thương  kiểm chứng và kéo dài trong khoảng thời gian ba tháng.

          Như đã đề cập ở trên, Trauma Center được phân loại tùy theo từng  tiểu bang. Nội dung dưới đây là tiêu chuẩn chung cho Trauma Center.

Trung tâm xác nhận của ACS và cũng được các tiểu bang và các  thành phố chỉ định thực hiện nhiệm vụ này.Các cơ sở được chỉ định / xác nhận là Trung tâm chấn thương  người lớn và / hoặc Trung tâm Chấn thương nhi. Nó không nhất thiết các cơ sở phải có chỉ định khác nhau cho mỗi nhóm (ví dụ. Một Trung tâm Chấn thương có thể là một cơ sở cấp I Người lớn và cũng là một Cơ sở nhi khoa Cấp II).
Trauma Center cấp I

 Trauma Center cấp I là một cơ sở có nguồn lực y khoa toàn diện trong khu vực, là một cơ sở chăm sóc cấp I của hệ thống chấn thương, có  khả năng  chăm sóc toàn diện cho tất cả các yều cầu  của chấn thương - từ phòng ngừa cho đến phục hồi chức năng.

Các yếu tố của Trung tâm Chấn thương cấp I bao gồm :

• 24 giờ bảo hiểm y tế  trong nhà  bác sĩ phẫu thuật  chung phục vụ, và sẵn sàng kịp  thời  các kỹ thuật đặc biệt như phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, gây mê, thuốc cấp cứu, chụp X-quang, nội khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, răng miệng và hàm mặt, nhi khoa và các chăm sóc quan trọng khác.
• Giới thiệu 
nguồn lực , khả năng của mình cho cộng đồng cư dân các vùng lân cận biết.

• Lãnh đạo trong công tác phòng, giáo dục công cộng về chấn thương cho cộng đồng chung quanh.

• Cung cấp giáo dục thường xuyên cho các thành viên trong nhóm bị chấn thương.

• Kết hợp một chương trình đánh giá chất lượng toàn diện.

* Hoạt động dạy học và nghiên cứu là một nỗ lực có tổ chức để giúp  cải tiến trực tiếp chăm sóc chấn thương.

*Thực hiện Chương trình sàng lọc đối với tệ nạm lạm dung chất kích thích và can thiệp y khoa cho bệnh nhân.
• Đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho khối lượng hàng năm của bệnh nhân bị thương nặng.

Trauma Center cấp II
Một Trung tâm Chấn thương Cấp II là cơ sở y tế  có thể bắt đầu chăm sóc dứt khoát cho tất cả những người bị chấn thương

Các yếu tố của Trung tâm Chấn thương Cấp II bao gồm:
• 24 giờ bảo hiểm trực tiếp của bác sĩ phẫu thuật  chung, cũng như bảo hiểm 
về  chuyên khoa như phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, gây mê, thuốc cấp cứu, chụp X-quang và các  chăm sóc quan trọngkhác.
Thực hiện các  nhu cầu chăm sóc kỳ ba  Tertiary care  (Chăm sóc chuyên khoa cho bệnh nhân nội trú  trong một cơ sở có kỹ năng và phương tiện để điều trị tiền tiến tại một bệnh viện chuyên khoa..Ví dụ như quản lý ung thư, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tim, phẫu thuật  thẩm mỹ, điều trị cho các vết bỏng nặng, các dịch vụ sơ sinh cao cấp, giảm nhẹ, và can thiệp y tế và phẫu thuật phức tạp khác). như phẫu thuật tim, chạy thận nhân tạo và phẫu thuật vi mạch máu có thể được giới thiệu đến một Trauma Center Cấp I.
• Cung cấp
kiến thức phòng chống chấn thương và các chương trình giáo dục thường xuyên cho nhân viên.
• Kết hợp
với một chương trình đánh giá chất lượng toàn diện.

Trauna Center cấp III
Một Trung tâm Chấn thương Cấp III  là cơ sở có khả năng   đánh giá, thực hiện hồi sức, phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt nhanh chóng và ổn  định của người bị chấn thương và thực hiện các hoạt động khẩn cấp.
Các yếu tố của Trung tâm Chấn thương Cấp III 
bao gồm:
• 24 giờ bảo hiểm trực tiếp bởi các thầy thuốc  và 
túc trực của các bác sĩ phẫu thuật  nói chung và thực hiện gây mê.
• Kết hợp một chương trình đánh giá chất lượng toàn diện
• Đã phát triển các thỏa thuận chuyển
viện cho bệnh nhân cần chăm sóc toàn diện với một Trung tâm Chấn thương Cấp II.
Thu nhận đáp lại / back-up  cho các bệnh viện nông thôn và cộng đồng.
• 
Thực hiện giáo dục liên tục cho các điều dưỡng và nhân viên y tế đồng đội hoặc đội chấn thương.
• Tham gia 
trong hoạt động phòng chống và có một chương trình tiếp cận cộng đồng tích cực cho bệnh viện nông thôn hoăc một cộng đồng của bệnh viện này đề xuất.

Trauma Center cấp IV
Trung tâm Chấn thương IV đã chứng tỏ một khả năng để cung cấp hỗ trợ cuộc sống chấn thương cao (ATLS) trước khi chuyển người bệnh đến một trung tâm chấn thương cấp độ cao hơn. Nó cung cấp đánh giá, ổn định, và khả năng chẩn đoán cho
  bệnh nhân bị chấn thương.
Các yếu tố của
Trung tâm Chấn thương Cấp IV bao gồm:
Có các khoa cấp cứu cơ bản để thực hiện các  thí nghiệm ATLS 24 giờ.  y tá chuyên khoa  chấn  thương  và các bác sĩ thường trưc  khi tiếp nhận  bệnh nhân.
• Có thể 
thực hiện các phẫu thuật quan trọng và chăm sóc nếu cần thiết.
• Đã
thỏa thuận chuyển viện cho bệnh nhân cần chăm sóc toàn diện hơn  ti  Trung tâm Chấn thương Cấp II.
• Kết hợp một chương trình đánh giá chất lượng toàn diện
• Tham gia
vào những nỗ lực phòng chống chấn thương và phải có một chương trình tiếp cận cộng đồng tích cực do cộng đồng của Trung Tâm này đề cập.

Trauma Center cấp V

 Trung tâm Chấn thương cấp V thực hiện việc  đánh giá ban đầu, ổn định và khả năng chẩn đoán và chuẩn bị cho bệnh nhân chuyển tuyến chăm sóc cao hơn.
Các yếu tố của Trung tâm 
Chấn thương  cấp 5 bao gồm:
• Các cơ sở khoa cấp cứu cơ bản để thực hiện các
quy định của ATLS
• Có y tá bị chấn thương  và các bác sĩ 
túc trưc  khi bệnh nhân đến.
• 
Có khả năng hoạt động được ngay nếu cơ sở không mở cửa 24 giờ một ngày.
• Có thể cung cấp các dịch vụ phẫu thuật quan trọng và chăm sóc nếu có.
• Đã
 các thỏa thuận chuyển viện cho bệnh nhân cần chăm sóc toàn diện hơn với bệnh viện tuyến trên,

HẾT

Tháng 2 năm 2015

Bản dịch này có 1 634 từ , 3,5 trang., 63KB
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa