Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

ĐỘI PHẪU THUẬT TIỀN PHƯƠNG


 ĐỘI PHẪU THUẬT TIỀN PHƯƠNG

Forward surgical teams

Theo Wikipedia ( bản Anh văn)

Người dịch : Phạm Văn Hựu

Chú thích : Chữ in nghiêng là của người dịch 

Đội phẫu thuật tiền phương (FST) là đơn vị phẫu thuật  xuất hiện trên chiến trường kể từ những năm 1990. FST được sử dụng theo  nhiều cách khác nhau, và có thể được gắn liền với một đại đội quân y tiền phương (Forward  Support Medical Company / FSMC), với một lữ đoàn quân y tiền phương và cũng coi như một đại đội quân y (ASMC) và trong môt số trường hợp hoạt động độc lập ( nếu được tăng cường thích hợp ) có thể cấp cứu cho thương binh không thể chuyển thương được với mức độ cứu chữa cấp độ 2 hoặc cấp độ 3 ( bệnh viện). Các bác sĩ phẫu thuật thực hiện kiểm soát xuất huyết cho thương binh trong khoảng  thời  gian "giờ vàng" chấn thương. Sau đó, số thương binh  được băng bó va chuyển thương đến cơ sở y tế có khả năng cứu chữa cao hơn .          Thông thường FST có 20 thành viên: 4 phẫu thuật viên,3 RN ( registered nurse /  điều dưỡng viên đã tốt nghiếp có chứng chỉ quốc gia nhận bằng hành nghề điều dưỡng và thường xuyên hoàn thành chức năng nghề nghiệp.RN được sử dụng trong nhiều chức năng nghề nghiệp khác nhau, nhưng thường hành nghề trong kĩnh vực chuyên môn của mình. Họ thường được giao việc theo rõi bệnh nhân hoặc những công việc chăm sóc sức khỏe khác như điều dưỡng viên được kết nạp vào hội ái hữu, điều dưỡng viên thực hành …), điều dưỡng viên gây mê có chứng chỉ (CRNA/ Certified Registered Nurse Anesthesists  là người có trình đcao có thể đảm nhiệm công việc độc lập ), 1 sỹ quan hành chính, 1 trung sĩ nhất ( detachement sergent, 3 điều dưỡng viên có chứng chỉ thực hành/LPN /  Licensed practical nurse ,  3 kỹ thuật viên phục vụ phẫu thuật và ba nhân viên y tế.

FST đã được sử dụng tại IRAK và Afganistan.

TỔ CHỨC

-         FST được tổ chức thành 4 nhóm chức năng:

-         Bộ phận chỉ huy : truyền tin hành chính

-         ATLS/ advanced trauma life support/ Cứu chữa chấn thương đầu tiên : phân loại và chuẩn bị sử lý đa chấn thương hoặc chuẩn bị chuyển thương. Bộ phận này có 4 giường .

-         Phòng mổ OR / Operating room : thực hiện phẫu thuậ hoàn thành trong 1 giờ hoặc có thể hồi sức cấp cứu trong vòng 2 giờ. OR có hai bàn mổ riêng biệt hoạt động cùng lúc có thể cứu chữa lượng lớn thương binh.

-         Phòng hồi sức tăng cường ICU / intensive unit care có 8 giường hậu phẫu. 2 giường chờ chuyển thương

·         TRANG BỊ.

FST được trang bị trên  4 xe HMMWV. 1 xe có máy kéo / trailer M1101 và 2 xe máy kéoLMTV 2,5 T. Các đơn nguyên trang bị này thường có tăng cường 2 xe máy kéo địa hình rừng núi để chuyên chở máy phát điện và hệ thống kỹ thuật điều hòa nhiệt độ. Tất cả những xe máy kéo này đề thuộc các đơn nguyên kỹ thuật ECU / Environnement Control Unit / Unit kiểm soát môi trường hay GET / Generator /ECU Trailers  / Thiết bọi diều hòa nhiệt độ cho ECU. Có thể tổ chức này được tăng cường  2  xe máy kéo M1101

FST không vận được chuyển trên khoang trực thăng đi cùng bộ phận chỉ huy.Hiện có 6 đội FST không vận  : 4 đóng quân tại  Ft Braig , 1 tại Đức và 1 tại Alaska.

(Có thể xem thêm bài và các chú thích về FST trong Website quandany.com)

Tháng 12 năm 2014

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa