Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

NHẬT KÝ TRONG TÙ


Ø  Ngục trung nhật ký (chữ hán)

Ø 70 năm nhật ký trong tù.

Ø Nhật ký trong tù trở thành bảo vật quốc gia

Ø Giới thiệu bảo vật quốc gia 11  :Ngục trung nhật ký (nhật ký trong tù)

Ø Gặp người séc dịch “nhật ký trong tù” của Bác Hồ

Ø Một tấm lòng với Việt Nam - Hồ Chí Minh

Ø Người tình nguyện vào ngục Bastille dịch “nhật ký trong tù”

Ø Nhật ký trong tù  những giá trị trường tồn

Ø Nhật ký trong tù trong cảm nhận của một học giả Trung Quốc

Ø Nhật ký trong tù  một bức chân dung của chủ tịch Hồ Chí Minh

Ø Nhật ký trong tù  những vần thơ chữ hán hiện đại, “nôm na” mà chân thực của Hồ Chí Minh

Ø Nhật ký trong tù – wikipedia

Ø Nam Trân và bản dịch nhật ký trong tù

Ø Thiên v: chữ hán “nhật ký trong tù” và “di chúc”

Ø Nhật ký trong tù, văn kiện lịch sử vô giá, tác phẩm văn học lớn

Ø Những bài thơ nhật ký trong tù vẫn bay trên đôi cánh tự do

Ø Sự bất hủ của nhật ký trong tù

Ø Tập nhật ký trong tù của Bác Hồ đã được dịch ra bao nhiêu thứ tiếng, và dịch từ nǎm nào?

Ø Tìm hiểu cuốn ngục trung nhật ký

Ø Tính nhân đạo cao đẹp của Bác trong nhật ký trong tù

Ø Nhật ký trong tù, văn kiện lịch sử vô giá, tác phẩm văn học lớn

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa