Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

TƯ LIỆU TÌM HIỂU TRUNG QUỐC


 

LỜI DẪN CỦA WebQDY

Những ngày tháng 4 và tháng 5 năm 2014, tình hình căng thẳng ngày càng tăng trên Biển Đông thu hút sự quan tâm của thế giới và Việt Nam. Biên tập WebQDY  tuyển chọn một số bài có chiều sâu nghiên cứu và thực tiễn mong cung cấp một góc nhìn về tình hình chung và tố chất người Trung hoa để cùng tham khảo

Nội dung  có các bài :

* 2 yếu tố tạo nên sức mạnh Việt Nam.

        * Toàn văn tài liệu Người Trung Quốc xấu xí.

            *  Giấc mộng Trung Hoa.

            * Chết bởi Trung Quốc.

            Giấc mộng Trung Hoa: “Tư duy nước lớn và tư thế chiến lược của Trung Quốc trong kỷ nguyên hậu Hoa kỳ”

             * Giấc mộng Trung Hoa.

            * Chết dưới tay Trung Quốc.

        * Giấc mơ Trung Quốc.

            * Đại sử ký tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.

        * Lý Quang Diệu phát biểu về Trung Quốc.

        * Sáu cuộc chiến tranh trong 50 năm tới của Trung Quốc.

        * Sáu vùng lãnh thổ Trung Quốc phải thu hồi bằng chiến tranh.

           * Sự thật về quan hệ Việt Nam & Trung Quốc trong suốt 30 năm qua.

        * Lợi ích cốt lõi và mưu đồ của Trung Quốc chiếm biển Đông.

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa