Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

CẢM NHẬN NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ - LỜI BIÊN TẬP


CẢM NHẬN NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ

LỜI BIÊN TẬP 

Hàng năm vào những ngày cuối tháng tư, cảm xúc thật tràn ngập, bộn bề nhất là những ai đã đi qua hai cuộc chiến tranh dành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Ngoảnh nhìn mấy thập kỷ đã qua, không ít quốc gia dân tộc trên thế giới có hoàn cảnh vị trí tương đồng như nước ta , chưa có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu của bất cứ thể chế chính trị nào là độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Thời gian càng tiến lên phía trước, ký ức càng lùi xa thì cảm xúc này thật sâu nặng, thật ấn tượng, khắc sâu thêm lòng biết ơn với các tiên hiền , tiên liệt, với Chủ tich Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sự nghiệp vĩ đại này.

Biên tập WebQDY giới thiêu 2 bài viết của những người đã từng ở phía bên kia , mong cung cấp thêm tư liệu khách quan cùng chia xẻ

. Ngày 30 tháng tư trong mắt tướng Nguyễn Hữu Có  ( bài 1 )

1, Ba mươi tháng tư và tôi

2. Ngày 30 tháng tư trong mắt tướng Nguyễn Hữu Có  ( bài 1 )

          3, Ngày 30 tháng tư trong mắt tướng Nguyễn Hữu Có  ( bài 2 )

          4  Ngày 30 tháng tư trong mắt tướng Nguyễn Hữu Có  ( bài 3 )

Văn Hữu Nhân
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa