Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

DỰ THẢO XIN Ý KIẾN BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP VĂN BIA NHÀ TƯỞNG NIỆM QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


  

Truyền thống Việt Nam ta :

Sống làm người có nghĩa có nhân, gương giữ nước suốt đời tận tụy

Xưa ba lần đánh thắng Nguyên Mông.Nay thêm sức xá gì giặc Mỹ !

Dân tộc độc lập nung nấu tâm can.Dân quyền tự do cho ngàn sau thế hệ.

Nay noi theo nghĩa cả : Đồng bào Tổ Quốc lên trên

Xếp lại tình riêng : Danh dự Con Người là quý

Hai Miền vào trận , xa bút nghiên chẳng ngại truân chuyên

Cả nước chiến tranh , thân gái trẻ quyết diệt phường tà ngụy

Thế cho nên :

Con cháu vua Hùng quyết chí xông pha, bừng bừng nhuệ khí

 Chiến trường B2 Miền Đông Nam Bộ , ta

Trùng trùng thử thách , lớp lớp khó khăn

Chiến trận xông pha tháng năm không nghỉ

Một vai kỹ thuật dã chiến ngoai khoa, bảo vệ sức khỏe quân dân

Một vai tiếp tế nuôi quân, còn lo chăm sóc mộ phần liệt sỹ

Bám đồng đội ra vào tuyến lửa, chuyện mất còn ai có bận tâm

Các binh chủng đổi thay chiến thuật. lẽ tử sinh không hề thoái chi

Bệnh viện hầm sâu ánh đèn vàng soi suốt dêm thâu

Trái tim trong ngực, giòng máu đỏ ngày dêm chảy đều tận tụy

Cấp cứu thương binh trên tuyến lửa, chẳng nghĩ đến mình

Tạo nguồn thuôc  ngay trong hậu địch, với bao mưu trí

Hôm nay

Tắt lửa chiến tranh, cả nước thanh bình hoan hỉ

Độc lập Tự Do muôn vàn cao quý

Hai thời kháng chiến rực rỡ chiến công

Muôn dậm giang sơn , sang ngời danh vị

Hoa ngàn đóa rạng rỡ công dức anh hùng

Hương muôn nén nhớ ơn liệt sỹ

Chúng tôi lớp lóp bạn bè . cháu con, đống chí

Nặng nghĩa non sống mãi mãi nhớ thương

Cúi đầu tưởng nhớ công ơn vạn kỷ

Xây ngôi đền linh khí tỏa muôn phương

Dựng bia tưởng nhớ công ơn của lớp người hậu duệ

Giờ đây, thinh không tĩnh lặng, cảnh quan kỳ vĩ

Muôn tấm lòng thành, đáy lòng mãn ý :

Dâng lời khấn nguyện

Sống vì Nước Hóa vỉ Dân , ngàn trái băng tâm soi đất đỏ

Quyết Độc lập , Dành Tự do , hai vầng nhật nguyệt chiếu trời xanh

Dựng bia :

 Ban liên lạc truyền thống Quân Dân Y Miền Đông Nam Bộ        

Lời văn bia :

Tùng Phương,Hoàng Thạch tiến sỹ y học, cựu chiến binh quân y 

Hiệu đính : Phạm Văn Hựu

Ngảy dựng bia :

 

 

 

 

 

 CÂU ĐỐI HÁN VĂN TẠI NHÀ BIA

 

生為国化為民

 一 熱丹心光 赤土

 Sinh vị quốc, hóa vị dân nhất nhiệt đan tâm quang xích thổ

 出是仕八是師  雙轮日月昭青天

Xuất thị sỹ, nhập thị sư, song luân nhật nguyệt chiếu thanh thiên

 

Diễn nghĩa

 

Sống vì nước, hóa vì dân một tấm lòng son soi đất đỏ

Xuất là sỹ, nhập là sư hai vầng nhật nguyệt chiếu trời xanh

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa