Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Tập truyện ký "Những chặng đường Trường Sơn" - Nguyễn Thành Hộ Ông Nguyễn Tnh H, sinh năm 1933 ti xã Knh Hòa, huyện Châu Phú, tnh An Giang; nhập ngũ tháng 4 năm 1949; vào Đảng ngày 03 tháng 3 năm 1958 ở chi bộ c17 - e568 - f330.

 

T lúc mới 15 tui ông vào trưng Thiếu sinh quân Khu 9 hc, nhưng do ln tui nên 1 năm sau, ông đã ra đơn v làm liên lạc 123 - 125 Sóc Trăng. Được tp kết ra Bc Đi đội 17,  Trung  đoàn  568  thuc  Sư đoàn 330. Tng 8 năm 1961, ông được phong cp Thưng sĩ, công tác ti Trưng Văn a Lạng Sơn.

 

Ngày 16 tháng 9 năm 1963, ông đưc phân công v Nam. Chính giai đoạn này, ông đã tri qua mt thi gian cam go, gian kh tri nghiệm mt cuc sống ng cm, hào hùng. Nhng ký c đó lng đng sâu lắng trong con ngưi giàu lòng yêu nước và chí khí Cách mạng kiên cưng đã thôi thúc ông viết li chi tiết nhng k nim đ cho thế h trẻ ngày nay được hiểu ít nhiu v Trưng n, v nhng chiến Cách mạng rt bình thưng, nhưng lòng yêu nước sự khát khao đc lập, t do luôn trào dâng. Mặc cuc sng chiến đấu hết sc khó khăn, ác lit, song trong mi con người Cng sản ấy vẫn nung nấu quyết tâm kháng chiến đến thành công.

 

 

Tng 3 năm 1973, ông gi chc Hiu trưng Trưng Văn hóa Khu 9. Do sc khe yếu, trong mình mang nhiu bnh tật, năm 1987 ông nghỉ hưu. Khi y, ông mang cp hàm Trung gi chc Phó Giám đc Trưng Văn hóa Quân khu 9. Ông mất vào ngày 05 tháng 9 năm 2003 - tc mùng 9 tháng 8 năm Quý Mùi, sau 3 năm mắc bnh Đa u ty.

NHẤP VÀO ĐỂ TẢI TẬP TRUYỆN KÝ
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa