Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

LỊCH SỬ QUÂN Y ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 30 NĂM KHÁNG CHIẾN (1945- 1975)


 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Chấp hành nghị quyết biên soạn lịch sử quân đội và lịch sử chiến tranh của Quân u Trung ương Đảng y Quân khu 9, với sự chỉ đạo của các quan Chính trị, Hậu cần Khoa học - Công nghệ Môi trường Quân khu, Ngành quân y Quân khu 9 đã tổ chc biên soạn lịch sử Ngành trong 30 năm chống thc dân Pháp đế quốc M.

 

Tập thể biên soạn đã lần lượt giải quyết các khâu thu thập liệu, xử lý thông tin, xác định phương pháp luận lịch sử đã tái hiện sinh đng lịch sử Quân y Quân khu 9 ba mươi năm kháng chiến với nh chất khái quát từ quá trình hình thành, duy trì tồn tại phát triển cho đến ngày gii phóng hoàn toàn đất nước. Đây một công trình vi nhiu c gắng lớn, từ các đồng chí trong ngoài ngành quân y tham gia, trong ng chục năm, từng ngày mt hoàn chỉnh dần đến nay được ra mắt bạn đọc.

 

Tuy nhiều n lực, nhưng nhim vụ đặt ra phi biên soạn một cuốn lịch sử chuyên ngành diễn ra trên một không gian rộng vi thời gian dài, nhiều sự kiện diễn ra đồng thời cả hai địa bàn Quân khu 8 Quân khu 9 (Khu 8 Khu 9 ), nhưng liu được nhiều lúc chưa tương đồng, do đó việc mô tả lịch sử cũng không được trọn vẹn, đôi lúc thiếu cả nhân chng trong một giai đon lịch sử để cung cấp tư liệu, nhất trên địa bàn Khu 8. Tuy trong cùng một chiến trưng Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng trên hai chiến trường cách đánh phục vụ thương bệnh binh khá khác biệt nhau. Đa hình chia cắt bởi hệ thống kinh, rch, sông ngòi chằng chịt ưu thế đặc biệt trong chiến thuật chiến tranh du kích, song cũng cnh nhược đim về tính động. Các hoạt động phục vụ chiến đấu ở các khu vực, các phân đội quân y thường độc lập nhau, nhưng vừa bổ sung, h trợ cho nhau; vừa đa dạng, phong phú, lại vừa đặc thù him trở, dễ dàng tạo yếu tố bất ngờ. vy, khó có thể diễn đt một cách toàn diện, chi tiết, cụ thể chỉ tính điển hình, khái quát, sao cho sự tái hiện tính sinh động của mt thời chiến tranh giải phóng ác liệt, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của lc lượng vũ trang ta trên cả hai chiến trường Khu 8 Khu 9.

 

Chính vì lẽ đó, thiếu sót khuyết đim trong quyển lịch sử này khó thể tránh khỏi, song với nh thần trách nhim với lịch sử, với những tiền bối, và để làm tư liệu giáo dục thế hệ hin tại mai sau, Ban Biên soạn đã m việc và tiếp thu nghiêm c những liệu sự kiện lịch sử để biên soạn thành quyn lịch sử chuyên ngành, trên tinh thần không cu toàn, sao cho hoàn thành công trình khoa hc lịch sử này vi nội dung, chất lượng ti đa thể đưc.

 

Với tinh thần đó Đảng u - B lệnh Quân khu 9 hân hnh giới thiệu công trình LCH SỬ QUÂN Y QUÂN KHU 9 GIAI ĐOẠN 1945 1975, nhân k

nim 65 năm ngày thành lập Ngành Quân y Quân khu 9 (16/4/1947 16/4/2012) ra mắt bạn đọc gần xa, trong cũng như ngoài quân đội. Rất mong được các đồng chí đón nhận trân trọng mọi ý kiến đóng góp, b sung xin gi về Phòng Quân y Quân khu 9.

 

Ngày 16 tháng 4 năm 2012

TƯ LỆNH QN KHU 9

 

  

 

Trung tướng Nguyn Phương Nam

 

           TẢI VỀ BẢN ĐẦY ĐỦ

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa