Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Trung đoàn Quân y của Quân đội Pháp


 Trung đoàn Quân y của Quân đội Pháp

QĐND - Thứ Năm, 31/10/2013, 17:25 (GMT+7)

Trong thập kỷ 90 của thể kỷ XX, Quân chủng Lục quân của Quân đội Pháp đã tổ chức ra các Trung đoàn Quân y số 1 và số 2, đóng ở Metz và Valbonne, do bác sĩ chỉ huy. Các trung đoàn này có nhiệm vụ huy động lực lượng nhằm bảo đảm quân y trong tác chiến, từ những trạm cấp cứu ở tuyến trước tới những tổ chức điều trị triển khai trên chiến trường. Ngày 1/7/1999, Lục quân Pháp tổ chức thêm Trung đoàn Quân y số 3.

Từ nòng cốt của các Trung đoàn Quân y số 1, số 2, số 3 và Trung tâm huấn luyện quân y của Lục quân, ngày 1/8/2011 Trung đoàn Quân y của Lục quân (Régiment médical de l’Armée de terre: RMED) được tổ chức. RMED thuộc Lữ đoàn bảo đảm số 1, đóng ở La Valbonne, phía tây bắc thành phố Lyon 30 km.

Nhiệm vụ của Trung đoàn Quân y là huy động những đơn vị quân y phục vụ tác chiến (unités médicales opérationnelles: UMO) theo yêu cầu của Tổng cục Quân y. Để thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn Quân y có một đội phẫu thuật (antenne chirurgicale: AC), một đơn vị tẩy độc - tẩy xạ (unité médicale de décontamination des armées), một phân đội điều trị 50 giường (groupement hospitalier: GH), 3 trạm quân y (postes médicaux: PM) và các xe bọc thép quân y có thể vận chuyển thương binh trong chiến đấu trên các chiến trường bên ngoài lãnh thổ Pháp.

Trung đoàn Quân y phải bảo đảm bổ sung cho các UMO đội ngũ không chuyên môn được rèn luyện thuần thục trong chiến đấu. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, nhân viên của RMED vừa được rèn luyện tại các bệnh viện quân y, vừa được rèn luyện theo điều kiện chiến đấu. Mặt khác, những quân nhân của RMED còn tham gia vào những cuộc diễn tập quốc tế của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Quân số của Trung đoàn Quân y khoảng 1600 quân nhân, quân nhân dự bị và nhân viên dân sự.

Trong khuôn khổ các hoạt động bên ngoài lãnh thổ Pháp, RMED áp dụng chiến thuật rèn luyện cho cán bộ, nhân viên tham chiến theo mệnh lệnh và chỉ dẫn của Lữ đoàn bảo đảm số 1.

Năm 2012, RMED có 626 người tham gia các hoạt động, cả ở trong nước và ở nước ngoài, trong đó:

- Tham gia các hoạt động ở trong nước: 331 người.

- Tham gia hoạt động ngắn hạn ở nước ngoài (Tân Calédonie, Djibouti, Réunion, Mayotte, Guadeloupe): 171 người.

- Tham gia các hoạt động ở Sénégal, Bờ Biển Ngà, Kosovo, Afghanistan: 124 người. 

Tổ chức RMED gồm các thành phần sau:

- Cơ quan tham mưu của Trung đoàn, 8 đơn vị thành viên và Trung tâm huấn luyện quân y của Lục quân, đóng ở La Valbonne.

- Đại đội tiếp tế quân y ở Orléans.

- 9 phân đội điều trị ở 9 thành phố, nơi có các bệnh viện huấn luyện của quân y: Paris, Clamart, Saint Mandé, Metz, Brest, Bordeaux, Toulon, Marseille và Lyon. Mỗi phân đội điều trị được gắn về mặt tổ chức với một đơn vị cơ bản của Trung đoàn. 

Tuyển dụng:

Nhu cầu tuyển dụng của Trung đoàn Quân y là 240 người tình nguyện/năm từ lục quân. RMED tuyển chọn nhân viên thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: nhân viên y tế, lái xe chuyên dụng, thợ sửa chữa, các chuyên gia trong lĩnh vực NBC (hạt nhân, sinh học, hóa học). Nhân viên nữ chiếm tỉ lệ khoảng 20%. 

Một số nhận xét của người sưu tầm:

Một đặc điểm quan trọng trong tổ chức của Quân y Pháp là tính tập trung cao. Có 9 bệnh viện quân y, được gọi là bệnh viện huấn luyện (hôpital d’instruction des armées) vì vừa làm công tác điều trị, vừa làm công tác đào tạo, đóng rải rác trên lãnh thổ Pháp và đều trực thuộc sự điều hành của Tổng cục Quân y.

Tại các đơn vị chiến đấu (trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn) không có các tổ chức điều trị như đại đội quân y hay tiểu đoàn quân y như ở Việt Nam. Việc tổ chức bảo đảm quân y trong chiến đấu do Tổng cục Quân y đảm nhiệm: từ Trung đoàn Quân y, Tổng cục Quân y tách ra các trạm quân y, đội phẫu thuật, cơ sở điều trị v.v… để thu dung điều trị và vận chuyển thương binh, bệnh binh từ tuyến trước về tuyến sau, cho tới các bệnh viện tuyến cuối trên đất Pháp. Để duy trì năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên thuộc Trung đoàn Quân y, các phân đội điều trị thuộc Trung đoàn Quân y được gắn vào các bệnh viện của Tổng cục Quân y; do đó khi được điều động ra chiến trường, họ có khả năng đáp ứng tốt các đòi hỏi của tình huống chuyên môn. 

GS.TS. NGUYỄN DUY TUÂN (sưu tầm)

-------------------------- 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Le service de santé des armées, Une force au service de la nation, edition 1995.

2. Eric Deroo (2008), La médecine militaire, le service de santé des armées.

3. Régiment médical.

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa