Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHỚ LIỆT SỸ ANH HÙNG LLVTND VIỆT NAM , BÁC SỸ ĐẶNG THÙY TRÂM


  

http://www.quandany.com/Portals/0/dang%20thuy%20tram2.JPG

 

Bức tượng thờ Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm

đặt tại Bệnh xá 

ĐẶNG THÙY TRÂM

 

http://canbotre.danang.vn/home/attachment.php?attachmentid=1215&d=1217736198 

Tặng quà cho đại diện lãnh đạo Bệnh xá trước di ảnh của nữ liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa