Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Các nguyên lý về đạo đức y khoa


I. Lời Mở Đầu:


Nghề Y từ lâu đã chấp thuận một số những tuyên bố về đạo đức được hình thành và phát triển chủ yếu vì lợi ích của người bệnh. Là thành viên của ngành nghề này, người thầy thuốc phải nhận thức được trách nhiệm trước tiên và trên hết của mình đối với bệnh nhân, đồng thời trách nhiệm đối với xã hội, với các đồng nghiệp khác và đối với chính bản thân mình.

Các Nguyên Lý được Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ chấp thuận sau đây không phải là những điều luật, mà là các tiêu chuẩn về đạo đức ứng xử, mô tả các điểm chủ yếu trong phong cách và hành vi rất đáng tôn kính của người thầy thuốc.

II. Các Nguyên Lý về Đạo Đức Y Khoa

1. Người Thầy thuốc phải cống hiến đời mình cho việc chăm sóc y khoa có trình độ cao, đi đôi với tình thương và lòng trắc ẩn, cùng sự tôn trọng các quyền lợi và phẩm giá của người bệnh

2. Người Thầy thuốc phải luôn giữ vững và đề cao các tiêu chuẩn của sự chuyên nghiệp, trung thực trong quan hệ với các đồng nghiệp, đấu tranh tố giác những biểu hiện thoái hoá về phẩm chất, yếu kém về chuyên môn, những mánh khoé gian lận và lừa bịp đến các bộ phận có trách nhiệm.3. Người Thầy thuốc phải tuân thủ luật pháp, nhưng đồng thời cũng cần nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tìm cách thay đổi những yêu cầu và đòi hỏi đi ngược lại quyền lợi và lợi ích của người bệnh.4. Người Thầy thuốc cần phải tôn trọng các quyền của người bệnh, quyền của các đồng nghiệp, của các chuyên viên y tế khác, phải bảo vệ những điều riêng tư và thầm kín của người bệnh theo khuôn khổ của pháp luật.5. Người Thầy thuốc cần phải nghiên cứu, học hỏi liên tục, áp dụng và góp phần thúc đẩy các tiến bộ khoa học, duy trì giao ước của mình đối với nền giáo dục y khoa, làm sao cho những thông tin xác đáng có thể đến được với người bệnh, với các đồng nghiệp, với công chúng.
Phải mời hội chẩn, và sử dụng tài năng của các chuyên viên y tế khác, khi có chỉ định.
Biển học y khoa vô cùng, người thầy thuốc phải luôn ôn tập và cập nhật kiến thức của mình
Người thầy thuốc phải luôn chú ý đào tạo và truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức của mình cho lớp đàn em
Người thầy thuốc phải luôn nghiên cứu khoa học
Đam mê tìm tòi, học hỏi, áp dụng các tiến bộ y học vào việc điều trị
Và góp phần bé nhỏ của mình thúc đẩy các tiến bộ trong y học
6. Với mục đích cho việc chăm sóc bệnh nhân được tốt và phù hợp nhất, ngoại trừ các trường hợp cấp cứu, người Thầy thuốc được quyền tự do lựa chọn người bệnh mà mình sẽ chăm sóc, chọn người cộng tác với mình, và môi trường để làm việc.7. Người Thầy thuốc cần nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào các hoạt động góp phần cải thiện sức khoẻ cộng đồng.8. Người thầy thuốc khi chăm sóc cho người bệnh, phải xem trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân là điều tối thượng.
Chăm sóc bệnh nhân với sự đồng cảm, tình thương và lòng trắc ẩn
9. Người thầy thuốc cần ủng hộ để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được sự chăm sóc y tế.
Các Nguyên Lý về Đạo Đức Y Khoa này được chấp thuận và thông qua bởi Văn Phòng các Đại Biểu, Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ (AMA's House of Delegates) ngày 17, Tháng 6, 2001.
Cập Nhật : Ngày 06, Tháng 11, 2006
Albatros  biên dịch

Chuyển lên WebQDY : Văn Hữu Nhân
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa