Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Kế thừa, phát triển tinh hoa của nền y học nước nhà


Y Miếu Thăng Long, khởi dựng từ thế kỷ 18, là nơi thờ phụng và tưởng niệm hai vị danh y của Việt Nam là Tuệ Tĩnh thiền sư và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhằm tôn vinh những giá trị sâu sắc của nền Nho Y. Y Miếu ngày nay đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia.

Tại Y Miếu - nơi trang nghiêm, cao quý - những người có mặt đều xúc động khi được nhắc tới lời răn dạy của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông: “... Phàm người mời đi thăm bệnh, nên tùy bệnh cần kíp hay không mà sắp đặt đi thăm trước hay sau. Chớ nên vì giàu sang hay nghèo hèn mà nơi đến trước, chỗ đến sau hoặc bốc thuốc lại phân biệt hơn kém... Chữa khỏi bệnh chớ mưu cầu quà cáp...”.

Y nghiệp là một trong những nghề cao quý, chăm lo cái quý nhất của con người là cuộc sống và sức khỏe. Nhiều thế hệ Thầy thuốc Việt Nam trong lịch sử đã nêu gương sáng về y đức, y đạo và y thuật. Thực hiện lời răn dạy của các bậc danh y nước Việt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hơn 50 năm qua, tập thể ngành Y Việt Nam vừa phục vụ, vừa xây dựng trong hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần sáng tạo, kế thừa, phát huy, phát triển những kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền bối, lớp cán bộ, y tế cơ sở hôm nay đã cố gắng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, rèn luyện y đức, y thuật để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ mỗi thôn bản, làng xã, góp phần xây dựng ngành Y tế Việt Nam ngày thêm lớn mạnh.

 

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu dẫn đầu

Ngày nay, noi gương các Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành Y tế Việt Nam đã và đang phấn đấu triển khai nhiều công việc cụ thể như xây dựng trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn tiên tiến về y học cổ truyền; đưa bác sĩ về tuyến xã, đưa các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đến gần với người dân; xây dựng vườn thuốc nam tại trạm y tế, gia đình có khóm thuốc tại vườn nhà. Phong trào trồng cây ăn quả làm thuốc, cây rau làm thuốc, cây cảnh làm thuốc đã và đang phát triển ở nhiều địa phương; thực hiện thầy tại chỗ, thuốc tại nhà. Hiện nay, có 64% số trạm y tế xã tổ chức khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; cứ 5 người bệnh đến khám và điều trị tại trạm, đã có 1 người được khám và chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Việc hiện đại hóa y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại đã được quan tâm và triển khai ở nhiều địa phương, nhiều trạm y tế đã được đầu tư các  trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và các cán bộ y tế cơ sở xuất sắc tiêu biểu của miền núi, vùng khó khăn thành tâm, trân trọng hứa với các danh y nước Việt sẽ tiếp tục thực hiện tốt y đức, y đạo, y thuật, kế thừa, phát triển tinh hoa của nền y học nước nhà, xây dựng nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng.

Không ngừng nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như chăm lo phát triển sự nghiệp y tế. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc ngày 27/2/1955, Bác căn dặn cán bộ y tế phải: Thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt của mình và xây dựng nền Y học Việt Nam khoa học – dân tộc - đại chúng. Lá thư của Bác đã đi vào lịch sử Y tế Việt Nam và ngày Bác viết thư đã trở thành Ngày Truyền thống của ngành Y tế - Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Rời Y miếu, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cùng đoàn đại biểu đã đến Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo công với Bác.

Thực hiện lời Bác dạy, hơn 50 năm qua, toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế, từ trung ương tới địa phương đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, xây dựng ngành Y tế  từng bước tiến lên chính quy hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, nhân viên tự xác định nhiệm vụ, ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị và lập trường quan điểm của người thầy thuốc cách mạng, thầy thuốc của nhân dân, nâng cao y đức, tận tâm tận lực chăm sóc người bệnh. Đặc biệt trên địa bàn các huyện, xã miền núi, vùng khó khăn, kinh tế chậm phát triển, mức sống của đa số nhân dân, đồng bào các dân tộc còn thấp, nguy cơ bệnh tật nhiều, đòi hỏi công tác Y tế và trách nhiệm của người thầy thuốc càng nhiều hơn.

Thay mặt cho hơn 30 vạn cán bộ, nhân viên ngành y trong cả nước nói chung và gần 15 vạn cán bộ y tế cơ sở nói riêng, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu kính cẩn báo công với Bác: Tính đến tháng 6/2008, hệ thống  y tế đã được kiện toàn ở 100% số quận, huyện; 100% số phường, xã có cán bộ y tế, trong đó 98% số xã, phường đã có nhà trạm; 66% số phường, xã có bác sĩ; 53% số phường, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 94% số trạm có hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 85% số thôn, bản có nhân viên y tế. Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, các đối tượng ưu tiên, mỗi năm  đạt thêm những bước tiến mới.

 

Lãnh đạo Bộ Y tế và các cán bộ Y tế cơ sở xuất sắc dâng hương tại Y Miếu, Hà Nội.

Thay mặt ngành Y tế, Bộ trưởng đã xin hứa với Bác:

1. Chủ động và tích cực đề xuất các giải pháp để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001 – 2010, đặc biệt về củng cố y tế cơ sở như: 100% số phòng khám đa khoa khu vực được xây dựng kiên cố và có bác sĩ; 100% số xã có trạm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế, môi trường sinh thái và nhu cầu khám chữa bệnh từng vùng; 80% số xã có bác sĩ (miền núi đạt 60%); 90% số trạm y tế có hộ sinh trung học; các trạm y tế đều có cán bộ dược với trình độ dược tá và cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về y học cổ truyền; thường xuyên 100% số thôn, bản có nhân viên y tế; phát triển đội ngũ tình nguyện viên cộng tác hỗ trợ hoạt động y tế tại tất cả những nơi có điều kiện.

2. Tiếp tục xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong toàn ngành và trong từng đơn vị, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng tiên tiến, xuất sắc.

3. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trau dồi phẩm chất cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh, thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu trở thành người thầy thuốc “vừa hồng, vừa chuyên”. Xây dựng quan điểm, thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy định về y đức và quy tắc ứng xử, tận tình chăm sóc sức khỏe nhân dân trong đó có các đối tượng chính sách và người nghèo tại cộng đồng và các cơ sở y tế.

Được dự hai lễ báo công, mỗi đại biểu như được thấm nhuần thêm y đức của những bậc danh y tiền bối, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ nguyện trở về địa phương sẽ dốc sức, gắng công học hỏi để phục vụ tốt hơn công cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Nguồn : Sức khỏe và đời sống

Chuyển lên WebQDY : Văn Hữu Nhân

 

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa