Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin


Địa điểm: Tỉnh Khánh Hoà có 3 khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin tại thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Ðặc điểm: Khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin là công trình xây dựng để tưởng niệm nhà bác học tài ba - Alexandre Yersin (1863 - 1943), đã sống và cống hiến hết mình cho khoa học của nhân loại.

Ba khu tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin:

§  Thư viện của Bác sĩ Yersin tại viện Pasteur Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

§  Chùa Linh Sơn, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phòng làm việc của Bác sĩ ở Suối Dầu trước đây).

§  Phần mộ của Bác sĩ Yersin, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.


Năm 1891 ông đến Nha Trang xây dựng cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm vi trùng học đầu tiên ở Việt Nam. Ðầu năm 1899 nơi đây đã trở thành Viện Pasteur Nha Trang.

Sau hơn 50 năm sống và làm việc vì khoa học ở Viện Pasteur Nha Trang (1891 - 1943) Yersin đã cống hiến cho khoa học 55 công trình nghiên cứu có giá trị.

Các chức vụ ông đã đảm nhận:

§  Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

§  Viện trưởng Viện Pasteur Ðông Dương.

§  Hiệu trưởng Trường Ðại Học Y Khoa Hà Nội.

§  Tổng thanh tra các Viện Pasteur Ðông Dương.

§  Viện sỹ Viện Hàn Lâm Khoa Học Pháp.

§  Chủ tịch danh dự Hội Ðồng Y Khoa Viện Pasteur Paris.

Chuyển WebQDY : VHN - PNĐ
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa