Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

ĐỒNG CHÍ VŨ KIÊN


 

Phạm Văn Hựu

 

Đồng chí Vũ Kiên sinh năm 1924 , nguyên quán xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương. Năm 1939 tham gia phong trào yêu nước Thanh niên phản đế tại Trường Cao Đẳng Đỗ Hữu Vị , Hà Nội  và tháng 9 năm 1945 tham gia Việt Minh và Tổng khởi nghĩa tại Gia Khánh , Gia Lộc, Hải Dương. Tháng 10 năm 1946 gia nhập Đảng . Từ 1945 – 1954 đã trải qua các chức vụ bí thư thanh niên cứu quốc huyện Gia Lộc, Hải Dương, huyện ủy viên huyện Thanh Miện, Hải Dương, bí thư thanh niên cứu quốc tỉnh Hải Dương, phụ trách đảng đoàn Mặt trận Việt Minh tỉnh Hải Dương kiêm bí thư liên chi các cơ quan tỉnh, bí thư thanh niên cứu quốc tỉnh Hải Dương, phụ trách Đảng đoàn Mặt trận Việt Minh Hải Dương, chiếm Kim Thành, phụ trách báo Đảng Liên Khu ủy II, rồi Giám đốc trường đào tạo cán bộ Ủy ban hành chính kháng chiến Liên khu 3.Tháng 8 năm 1954 –  6 năm 1965 là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Nam Định, theo học khóa cao cấp Trường Nguyễn Ái Quốc. Tháng 7 năm 1965 – tháng 3 năm 1968 là Phó giám đốc kiêm phó bí thư đảng ủy trường đại học y khoa Hà Nội. Tháng 4 năm 1968 đến tháng 5 năm 1985  là Vụ phó vu Tổ chức cán bộ, bộ y tế rồi Vụ trưởng Vụ công tác chính trị Bộ y tế . Tháng 6 năm 1985 đến tháng 12 năm 1989 , chuyên viên Bộ y tế rồi nghỉ hưu.

Từ một thanh niên trí thức , trải qua phong trào thanh niên yêu nước trước cách mạng Tháng Tám 1945, ông đã dược gaio  nhiều công tác vận động  quần chúng trong vùng tự do cũng như vùng tạm chiếm thời chống Pháp từ các cấp cơ sở, rồi trở thành cán bộ chính  trị chuyên nghiệp, đâc trách các phong trào thanh niên, phụ trách công tác tuyên giáo ,công tác Đảng, công tác chính trị cấp tỉnh trước khi chuyển sang làm việc tại cơ quan Bộ Y tế sau khi đã qua đào tạo chính quy tại trường Đảng cao cấp.

24 năm liên tục phục vụ trong ngành y tế tại cấp trung ương cho phép ông tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm tư duy, triển khai công tác chính trị có hiệu quả với sự hợp tác nhiều mặt của các đồng nghiệp , đồng chí trong ngành. Với chứ năng người đứng đầu vụ công tác chinh trị Bộ y tế , ông đã thể hiện phẩm chất, bản lĩnh, năng lực vận động quần chúng, triển khai nhiều nghị quyết chủ trương y tế quan trọng với nhiều thế hệ lãnh đạo, chỉ huy Bộ y tế . Điều này khẳng định phẩm chất đức tài của người cán bộ chính trị trong thời điểm có nhiều khó khăn thử thách suốt cuộc chống Mỹ cứu nước và tiếp đó là giai doạn đầu Thời kỳ đổi mới . Ông là người cán bộ chính trị có thời gian công tác liên tục lâu nhất trong lịch sử phục vụ và xây dựng ngành y tế nước ta trong những giai đoạn đầy thử thách .

Tôi có may mắn làm việc với một số lãnh đạo Bộ y tế khi được cử sang giúp Bộ về biên soạn lịch sử ngành y tế Viết Nam, Cũng trong dịp nay tôi dần tiếp cận và tiếp thu được phần nào những cống hiến to lớn của ông đối với ngành. Khi đã nghỉ hưu ông được giao nhiệm vụ Chủ biên cuốn Sơ lược Lich sử y tế Việt Nam tập II. Công trình khoa học này đã được nghiệm thu, xuất bản, phát hành trong toàn ngành. Cũng trong dịp này tôi cảm thụ được phần nào tín nhiệm về năng lực , phẩm chất cách mạng và khoa học dành cho ông của lãnh đạo, chỉ huy Bộ y tế , khi nhận định, đánh giá những sự kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược của ngành.

Công tích của ông được Nhà Nước khen thưởng xứng dáng ; Huân Chương Kháng Chiến hạng hai, hạng ba. Huân chương kháng chiến Chống Mỹ hạng nhất, Huân Chương Độc Lập hạng ba. và nhiều lần là Chiến Sỹ Thi Đua

Ông là một trong những tri thức hiếm hoi sở đắc cả hai nền văn hóa : văn hóa  Pháp ngữ phương tây và văn hóa Hán học phương đông.

Là bậc lão thành cách mạng, ở tuổi thọ gần chạm 90, ông vẫn dành thời gian viết hồi ký cách mạng với mong mỏi chân thành truyền thụ lại cho thế hệ y dược, chính trị tiếp theo những giá trị nhân vân cao cả của ngành y tế Việt Nam.

*

 Truyền thống của nhân dân ta, thời nào cũng vậy “ trọng xỉ hơn trọng hàm “ ( xỉ = răng , niên xì = tuổi ; hàm = quan tước, học vị…), trong cộng đồng nông thôn phường xã , đô thị ngày nay rất quý trọng người cao tuổi. Đó là nét đẹp văn hóa tồn lưu cùng non song dất nước. Không phân biệt phú bần , quý tiện , cộng đồng cư dân thường chia xẻ phấn khởi với những vị nào vượt qua tuổi tám mươi mà làm được một trong ba điều  lập đức , lập công lập ngôn. Ba điều này đã hội đủ trong sự nghiệp của lão đồng chí VŨ KIÊN

Học  cách khái quát của tiền nhân, mừng  ông bốn chữ :

 

立之彰

 

TAM LẬP CHI CHƯƠNG

 

Tỏa sáng của ba điều : lập dức, lâp công, lập ngôn

 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa