Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

LỜI GIỚI THIỆU


Trong Lời Giới Thiệu đăng trên trang chủ của WebQDY có tiểu mục 7.6.6   đề cập  việc giới thiệu sách giáo khoa y học quân sự nước ngoài nguyên ngữ, nguyên văn nhằm cung cấp thông tin cho những  bạn đọc quan tâm lĩnh vực khoa học quan trọng hàng đầu này .Trong dự kiến sẽ lần lượt giới thiệu các công trinh nguyên ngữ Pháp , Anh , Nga để phục vụ các đồng nghiệp trẻ có sử dụng các ngoại ngữ này. Về lâu dài chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức dịch sang Việt văn, nhưng vì khả năng có hạn phải có thời gian và điều kiện mới thực hiện được. Trong khi chờ đợi nếu bạn dọc nào quan tâm, muốn hợp tác hoặc yêu cầu dịch, xin vui lòng làm việc với quản trị ( admin ) WebQDY để trao đổi cụ thể theo tinh thần hợp tác miễn phí. Tuy nhiên quản trị WebQDY hoan nghênh mọi thù lao cần thiết theo yêu cầu và khả năng của bạn đọc.

Nội dung giới thiệu mới chỉ nhằm mục đích khiêm tốn : giúp phát hiện vấn đề, giảm nhẹ công sức tìm kiếm , truy cập và tải tư liệu từ mạng cho những ai quan tâm, cung cấp văn bản gốc có thể tự in ra và tự khai thác.

Bước đầu chúng tôi giới thiệu một giáo lệnh diễn tập quy mô quốc gia của quân y Cộng hoà Pháp theo phiên bản 2009 do thượng tướng quân y PATRICK BONNET(đối hàm médecin général ) chủ biên.Tài liểu được thể hiện qua sơ đồ tóm tắt, hình ảnh, dàn bài…, khá dễ hiểu với tưởng định Tổng cục quân y Pháp tổ chức thực hiện bảo dảm quân y cho một đến hai hướng chiến trường trên hai châu lục khác nhau, phục vụ tác chiến cho các lực lượng lục quân, không hải quân và hiến binh quốc gia, triển khai với trang bị, thiết bị hiện đại.

Tài liệu được trình bày theo một hệ thống quan niệm phổ quát chung cho quân y các nước, dễ tim hiểu nhận định, với nhiều sơ đồ kết hợp thuyết minh tóm tắt bằng chữ.

Sau đây là tóm tắt trình tự kết cấu mấy trang đầu của giáo lệnh Le Service de Santé des Armées en operations : Dàn bài. Khuôn khổ hoạt động- Nhiệm vụ quân y thời kỳ có khủng hoảng- Nguyên lý bảo đảm quân y- Nhiệm vụ bảo đảm quân y- Phương tiện bảo đảm quân y -Triển khai trên thực địa - Vị trí cảc lực lượng dộng viên chiến dich với tưởng định : 1 chiến trường , 2 chiến trướng- Thời gian chuẩn bị triển khai lực lượng phương tiện- Lực lượng quân sự tham gia  : hải không quan, hạm ngầm, không quân, lực lượng- khối lượng không vận - tiếp tế - phương tiện trinh sát và kiểm soát không lưu với 2 căn cứ không quân-Những thành phần kỹ thuật đi cùng lực lượng.

Về nguyên lý quân y : các yêu cầ , các nguyên tắc, các khái niệm , các mau thuẫn- Về nguyên lý y khoa hoá tuyến trước, hồi súc và ngoại khoa hoá tuyến trước- Chuyển thương có hệ thống thứ ky sớm- Tổ chức phối trí hoạt động theo nguyên lý chung của khối NATO về giây truyền bực thang cứu chữa theo 4 nhiệm vụ hay chức năng- Những quan niệm  về bảo đảm quân y dựa trên thời gian cần thiết cho tiến hành phẫu thuật và khoảng cách cần thiết xa nơi tác chiến-….cùng các chi tiết như mẫu thương phiếu- tiêu chuẩn phân loại thương binh, các xử trí khẩn cấp và thứ kỳ …..

Kèm theo là nguyên bản giáo lệnh có thể in ra , dịch trên PC hoặc trích đoạn theo yêu cầu của người khai thác và sử dụng.

Người giới thiệu : Phạm Văn Hựu
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa