Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Tiểu sử Nhà giáo Nhân dân Y Ngông Niê Kd


 Trích : Điếu văn  ông Nguyễn Văn Yểu phó chủ tịch Quốc hội

đọc trong lễ tang đ/c Y ngông Niê Kdam

                                                                         BMT ngày 14-5-2001

         

                   Đồng chí Y Ngông Niê Kdam sinh ngày 13-8-1922 tại buôn Ea Sut, thị trấn Ea Pok, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk.

          Xuất thân trong một gia đình nông dân, quê hương có nhà tù Buôn ma Thuột của thực dân Pháp,nơi giam giữ, tù đày những tù chính trị yêu nước, nên đồng chí đã sớm ý thức được : “ nước bị xâm lược, dân mất tự do” nên đã sớm giác ngộ và tham gia  hoạt động trước cách mạng Tháng 8-1945.

           Từ năm 1930 đến năm 1936 đồng chí theo học trường tiểu học Pháp-Đê (Franco-Êđê) tại thị xã Buôn ma Thuột. Vào những năm cuối ở đây đồng chí đã tham gia ban lãnh đạo học sinh đấu tranh chống chế độ lao động quá sức đối với học sinh, đòi đủ cơm ăn hàng ngày, đòi tăng giờ học, đòi được học bằng tiếng mẹ đẻ thay thế cho tiếng Pháp, được cấp học bổng cho những học sinh giỏi, cuối cùng thực dân Pháp phải chấp nhận.

          Từ năm  1937-1940 đồng chí học tại trường Thành chung Quy Nhơn, tham gia tổ chức  hướng đạo sinh, học tiếng Kinh và tham gia phong trào truyền bá chữ quốc ngữ,  cứu đói ở miền Bắc, bị thực dân Pháp tình nghi đuổi về quê.

          Từ năm 1942-1945 đồng chí học y sỹ tại trường Y khoa Đông dương ở Sài Gòn,và tham gia phong trào thanh niên yêu nước, một tổ chức Việt minh do những người cộng sản lãnh đạo.

          Năm 1945 đồng chí  tham gia phong trào Việt minh vận động tổng khởi nghĩa ở tỉnh Đak Lak. Ngày 24-8-1945 chính quyền cách mạng ra mắt nhân dân, đồng chí được cử làm Phó chủ tịch UBND cách mạng tỉnh Đak Lăk.

Cách mạng tháng 8-1945 thành công, đồng chí được Đảng giao nhiều trọng trách:

- Đầu năm 1946 làm phó ban quốc dân thiểu số miền Tây Nam Trung bộ, phụ trách xây dựng cơ sở vùng địch hậu.

- Cuối năm 1946 làm phó giám đốc Nha dân tộc thiểu số Trung ương,uỷ viên ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp quốc dân Việt nam

- Năm 1947-1948 đồng chí học tại trường đại học y khoa.

- Năm 1950 đồng chí trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt nam và phục vụ trong quân đội.  Từ năm 1950-1951 đồng chí làm đội phó đội điều trị phục vụ chiến dịch trung du; Năm 1952-1953 phục vụ chiến dịch tây bắc. Năm 1954 đồng chí là phân viện phó phân viện 9 phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Từ năm 1955-1967 đồng chí là giám đốc trường dân tộc Trung ương.

- Từ năm 1968-1975 đồng chí làm phó giám đốc, rồi giám đốc trường Học sinh miền Nam tại Quế Lâm ( Trung Quốc). Bí thư Đảng uỷ nhà trường.             Sau khi miền Nam được giải phóng, nước nhà thống nhất đồng chí được điều về tham gia tỉnh uỷ và làm phó chủ tịch Uỷ ban hành chính     tỉnh Đak Lak

- Tháng 9-1976 đồng chí được cử làm thứ trưởng Bộ Giáo dục, Uỷ viên Đảng Đoàn Bộ Giáo dục.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của đảng ( tháng 12-1976) đồng chí được bầu là uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng, sau đó được cử giữ chức phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch uỷ ban hành chính tỉnh Đăk Lăk.

- Năm 1979 đồng chí được bầu giữ chức Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Đăk Lak

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng ( 3-1982) đồng chí được bầu là Uỷ viên BCH TW đảng; Sau đại hội V của Đảng, đồng chí được tỉnh uỷ bầu giữ chức Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Đak Lak đến cuối năm 1986.

- Tháng 4-1987 đồng chí được điều về làm Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên

- Đồng chí là đại biểu Quốc hội 9 khoá liên tục  từ khoá I ( 1946) đến khoá IX ( 1992-1997)

- Từ năm 1981-1992 đồng chí là Uỷ viên Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

- Từ năm 1992-1997 đồng chí là uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội  nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khoá IX.

          Là một trí thức giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ và gắn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng chí luôn tin tưởng và đi theo sự lãnh đạo của Bác Hồ và Đảng cộng sản Việt nam.

          Trải qua gần 60 năm năm hoạt động liên tục, không mệt mỏi trong các lĩnh vực Giáo dục- đào tạo, công tác dân tộc, đồng chí đã được Đảng và nhân dân tín nhiệm giao đảm nhận nhiều cương vị trọng trách trong Đảng và Nhà nước.

          Trong suốt cuộc đời phục vụ sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí luôn nêu tấm gương về lòng tận tuỵ, sự trung thành với cách mạng, với Tổ quốc, với nhân dân.Dù ở đâu, với bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tích cực hoạt động và thể hiện là một trí thức vững vàng, kiên định con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

          Với lòng mong muốn phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và các dân tộc thiểu số trên mọi miền của Tổ quốc, đồng chí đã có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc và là một trong những người có công lao trong việc xây dựng và phát triển chính sách dân tộc nước nhà.

          Những người cộng tác gần gũi với đồng chí học tập ở đồng chí sự chân thành, thái độ làm việc nghiêm túc, nếp sống giản dị và gần gũi với mọi người .Đồng chí luôn được mọi người tin yêu và kính trọng.

          Hơn nửa cuộc đời làm đại biểu Quốc hội, gắn với những hoạt động của Quốc hội đồng chí luôn xứng đáng là đại biểu của dân .Khi về công tác tại Quốc hội đồng chí đã tích cực tham gia thể chế hoá đường lối của Đảng và nhà nước, đặc biệt là chính sách dân tộc.Trong thời kỳ đổi mới của đất nước đồng chí luôn tâm huyết, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng.

          Với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và tặng thưởng:

-          Huân chương Độc Lập hạng nhì.

-          Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

-          Nhà giáo Nhân dân

          Và nhiều Huân chương, Huy chương khác.

          Đồng chí Y Ngông Niê Kdam không còn nữa,nhưng lòng yêu nước, sự trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và những hoạt động của đồng chí về giáo dục- đào tạo, về chính trị-xã hội là những hình ảnh đẹp sống mãi trong lòng chúng ta.

Chuyển lên WebQDY : VHN - PNĐ
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa