Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Bác sỹ Y Ngông Niê Kdam, nhà hoạt động chính trị,tận tâm với Đảng, hết lòng phấn đấu cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc


Tôi đã biết tiếng bác sỹ Y Ngông Niê kdam từ rất lâu, thời tôi còn rất trẻ, nghe nói đó là một người dân tộc Tây Nguyên, được Đảng và Bác Hồ mời ra làm việc gì đó rất quan trọng ở trung ương, từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở chiến khu  Việt bắc, thủ đô kháng chiến.Do điều kiện công tác, từ những năm 60 về sau, tôi mới có dịp gặp bác sỹ tại các kỳ họp của Đảng, Chính phủ và Uỷ ban dân tộc, đặc biệt là trong vấn đề đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số.

          Thật may mắn,sau này bác sỹ Y ngông Niê Kdam được Quốc hội khoá IX ( 199-1997) bầu làm Chủ tịch & tôi được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Quốc hội khoá này thực hiện theo Hiến pháp năm 1992, nên đã có sự đổi mới ngay từ đầu là Hội đồng dân tộc có 32 thành viên ( 1 Chủ tịch & 5 Phó chủ tịch, 26 uỷ viên ). Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Ngông Niê Kdam nguyên là Uỷ viên TW Đảng, bí thư tỉnh uỷ Đăk lăk và tôi là phó chủ nhiệm văn phòng dân tộc & miền núi của Thủ tướng chính phủ,  chuyển sang hoạt động chuyên trách. Các khoá trước đó Hội đồng dân tộc không có ai chuyên trách, mà chỉ toàn là kiêm nhiệm thôi.

          Do đó hai chúng tôi có dịp cùng cộng tác với nhau, trong một nhiệm kỳ của Quốc hội khoá IX là 5 năm. 5 năm đó, tuy chỉ là một thời gian ngắn so với đời hoạt động của một con người, nhưng bởi chúng tôi đã quen nhau từ trước, đã có những việc phối hợp rất ăn ý như thời tôi còn làm trưởng ban định canh định cư TW, phối hợp với bác Y Ngông lúc đó là bí thư tỉnh uỷ , chỉ đạo làm công tác ĐCĐC ở Đak Lăk, đã có những thành công rất rõ nét là : khai hoang tạo ra đất đai ổn định, để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây nguyên chuyển từ sản xuất du canh, quản canh, sang định canh & thâm canh, tách hộ làm vườn, là khâu đột phá, từ tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá. Góp phần quan trọng cho sự phát triển cà phê của nước ta, nhiều vào loại nhất nhì trên thế giới sau này.

          Để chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của HĐDT ( gọi tắt là hội đồng) bàn về chương trình hoạt động trong cả nhiệm kỳ, bác sỹ Y ngông Niê kdam đã trao đổi với tôi một ý tưởng rất hay, nên tôi tán thành ngay, đưa ra Hội đồng thì được toàn thể các thành viên nhất trí rất cao.Đó là kiến nghị với Quốc hội xây dựng Luật dân tộc.Đây không phải là một sự ngẫu hứng, mà là một suy nghĩ nung nấu trăn trở của Chủ tịch,để xây dựng mối đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, ngày càng được tăng cường hơn nữa. Đảng & Nhà nước đã có chính sách dân tộc nhất quán rất tốt, vào loại nhất thế giới đấy, nhưng trong thời kỳ xây dựng nhà nước pháp quyền, cần nâng chính sách lên tầm cao mới thành luật.Sáng kiến đó được Quốc hội chấp nhận và đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội.Qua một nhiệm kỳ khoá IX và cho đến nay là khoá XI soạn thảo. Tuy chưa được Quốc hội thông qua, nhưng quá trình nghiên cứu, sưu tầm, hội thảo trong nước và đi nghiên cứu ở nước ngoài, đã tổng hợp, hệ thống được các văn bản về tư tưởng chính sách, cũng như quy phạm pháp luật có liên quan đến vấn đề dân tộc trong và ngoài nước, những vấn đề cần được luật hoá, đã được các luật chuyên ngành như : luật quốc tịch, luật dân sự, luật đất đai...ghi thành những điều cụ thể có liên quan đến vấn đề dân tộc.Quá trình soạn thảo cũng là một dịp xới lên vấn đề dân tộc, để các ngành các địa phương có dịp bàn luận và thực hiện chính sách dân tộc ngày càng tốt hơn.

          Trong hoạt động của Hội đồng, bác sỹ Y ngông rất quan tâm đến vấn đề đoàn kết và bình đẳng giữa các dân tộc. Bác thường lấy ví dụ : nước Việt Nam ta như một cái nhà, 54 dân tộc là những cây cột cái cấu tạo nên ngôi nhà đó, phải đảm bảo cho ngôi nhà trường tồn,nếu yếu đi một cái kèo hay một viên ngói là mầm mống dẫn đến xiêu vẹo, dột nát và sụp đổ.Do đó ngoài việc quan tâm đến xây dựng chính sách,bác sỹ rất quan tâm đến việc thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng, để sao cho chính sách được thể hiện trên các chương trình dự án có hiệu quả cao.

          Thật vậy, qua một nhiệm kỳ hoạt động dưới sự chủ trì của chủ tịch Y Ngông, Hội đồng đã giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và luật pháp của Nhà nước, có liên quan đến cả 54 dân tộc anh em, trong cộng đồng các dân tộc Việt nam. Chủ tịch tuy tuổi đã cao, lại bị bệnh hen dày vò mỗi khi thời tiết thay đổi, hoặc phải leo trèo trên vùng đồi núi cao, nhưng ông vẫn thường xuyên, chịu khó đi lại một cách kiên trì, không mệt mỏi đến mọi vùng đất nước.Kể cả những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, như đến với đồng bào La Hủ ở Mường Tè ở Lai Châu, đồng bào Lô Lô, Mông ở Đồng Văn , Mèo Vạc, Hà Giang, đồng bào Khơmer ở Cà Mau, Kiên Giang...Hoạt động giám sát của Hội đồng đã có những hiệu quả rõ rệt, như :có vấn đề tưởng đơn giản như qua điều tra dân số thấy số dân của dân tộc Ơ Đu bị suy giảm, có học giả phương Tây phỏng vấn “ Vì sao nói chính sách dân tộc của Việt nam tốt lắm, sao lại có những dân tộc suy giảm như thế ?” để trả lời được câu hỏi đó, HĐDT đã phải tiến hành một cuộc giám sát rất tỷ mỷ và công phu, theo một phương pháp khách quan và khoa học, để chứng minh dân sô Ơ Đu không những không suy giảm mà còn tăng lên đáng kể. Thật là một minh chứng rất cụ thể, không phủ nhận được đối với việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

          Chủ tịch HĐ đã chỉ đạo hoạt động giám sát với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Giám sát từ cơ quan TW đến người dân ở cơ sở.Chủ tịch đã biết sử dụng và lắng nghe ý kiến của những người cộng sự, các cơ quan chức năng tham mưu giúp việc, sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, nên kết quả giám sát đã phát hiện được nhiều vấn đề quan trọng.Các báo cáo, thuyết trình trước Quốc hội, qua theo rõi nhân dân các dân tộc rất đồng tình, làm tăng thêm lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số,vào việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.Các cơ quan của Đảng và Nhà nước đánh giá cao và ý nghĩa thiết thực những phát hiện của HĐDT. Các cơ quan địa phương được giám sát vui vẻ và nghiêm túc tiếp thu, đề ra những biện pháp phát huy ưu điểm và khắc phục các khuyết điểm do HĐ phát hiện hoặc kiến nghị. Có những việc ông làm rất quyết liệt như bảo vệ và phát triển rừng, lên án kịch liệt những hành động phá hoại rừng của các nông –lâm trường . Chủ tịch Y Ngông rất đau lòng và lên án mạnh mẽ những lời nói, việc làm không có lợi cho đoàn kết dân tộc, như việc phát ngôn của một số quan chức ở Ninh Thuận về trí thức người Chăm, Chủ tịch đã lập tức xuống tận địa phương để giải quyết một cách êm thấm, không để phát sinh thành vấn đề lớn.Chủ tịch kiên quyết  đòi loại bỏ những người thiếu ý thức hoặc lạm dụng, khoác áo dân tộc để được hưởng chính sách dân tộc, hay cử tuyển vào các trường cao đẳng và đại học . Trong việc thực hiện chính sách  ở vùng dân tộc thiểu số, trong đó có Tây Nguyên, chủ tịch thường xuyên nhắc nhở mọi việc làm ở vùng này phải đặt lợi ích đoàn kết các đân tộc lên hàng đầu, giáo dục và nhắc nhở các dân tộc phải tôn trọng lẫn nhau, phải chống tư tưởng dân tộc lớn, đồng thời chống tư tưởng dân tộc hẹp hòi.Trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên và các vùng miền núi khác, chủ tịch rất ủng hộ việc đưa lao động từ miền xuôi lên xây dựng kinh tế mới, cũng như việc cán bộ miền xuôi lên công tác ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số là rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển như ngày nay.Tuy nhiên, ông cũng lưu ý quá trình thực hiện những cuộc vận động và thực hiện chính sách cần phải giải quyết rất hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước cũng như của các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là vấn đề đất đai và cán bộ. Nếu không, ông cảnh báo, sẽ nảy sinh những vấn đề khó lường.

          Qua một nhiệm kỳ hoạt động chuyên trách trong HĐDT của Quốc hội, tôi cảm nhận bác Y Ngông , một người xuất thân từ dân tộc Êđê, sinh ra ở núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, là nơi có truyền thống đấu tranh bất khuất với thiên nhiên và kẻ thù xâm lược, là một trí thức dân tộc, được sống qua hai chế độ, đã trở thành một nhà hoạt động chính trị không mệt mỏi cho sự nghiệp đoàn kết các dân tộc. Khi bác sỹ Y Ngông mệt , nằm ở bệnh viện, tôi đến thăm, bệnh tình xem ra đã rất nặng, nhưng ông vẫn nói về những điều còn rất trăn trở và có những lời khuyên hết sức cảm động cho các thế hệ tiếp theo . Thật là một người đảng viên giữ trọn lời thề của mình trước Đảng kỳ là phấn đấu đến hơi thở cuối cùng cho lý tưởng của Đảng.Bác sỹ tuy là một trí thức lớn, thoát ly gia đình đi hoạt động cách mạng từ lúc còn rất trẻ, nhưng vẫn giữ được bản chất thật thà, chất phác của người dân tộc thiểu số, sống rất giản dị và khoan dung với tất cả mọi người....Do đó Y Ngông Niê kdam được Đảng giao nhiều trọng trách và được nhân dân các dân tộc vô cùng tin yêu, mà trao quyền đại diện của mình để tham gia Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước trong suốt 9 khoá liên tục. 51 năm là đại biểu của đồng bào dân tộc, là uỷ viên ban thường trực, thường vụ Quốc hội, con người chỉ có một không hai trong Quốc hội nước ta.    

 

 

 Cư Hoà Vần – dân tộc H’Mông

Nguyên Chủ tịch HĐDTQH

Chuyển lên WebQDY : VHN - PNĐ
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa