Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
Article List

Đại tá Vũ Tá Cúc, Cục phó Cục Quân y


Đại tá Giáo sư Nhà giáo Ưu tú Vũ Tá Cúc (14.6.1926) từng giữ các chức vụ: Cục phó Cục Quân y, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quân y (nay là Học viện Quân y).

Huân chương Quân công hạng Nhì. Huy chương chiến công hạng Nhất, Ba. Huân chương Chiến thắng hạng Nhì. Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Huân chương Chiến sĩ vẻ vang Nhất, Nhì,Ba. Huy chương Quyết thắng. Huy chương Chiến sĩ giải phóng. Huy chương Quân kỳ Quyết thắng... Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.


Đại tá Vũ Tá Cúc quê tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông tham gia Quân đội từ năm 1947, cho đến khi kết thúc thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1954), ông lần lượt giữ các chức vụ: Công tác tại Quân y E47, Trưởng ban Quân y Mặt trận Hà Nội, Trưởng phòng quân y Mặt trận Bình Thị Thiên, Trung Lào, Chủ nhiệm Quân y Đại đoàn 325.

Từ năm 1955 đến năm 1958, ông được cử đi học chuyên khoa tại Liên Xô. Về nước, từ năm 1958 đến năm 1968, ông lần lượt là: Giảng viên, Chủ nhiệm môn Phòng Hóa, Phòng Nguyên tử, Đại học Quân y (nay là Học viện Quân y) rồi đi chiến trường giữ cương vị Trưởng phòng Quân y Mặt trận Bắc Quảng Trị.

Từ năm 1969 đến năm 1979, ông được cử giữ chức vụ Hiệu phó Trường đại học Quân y. Từ năm 1980, ông giữ các chức vụ: Cục phó Cục Quân y, Chuyên viên về Độc học và Y học phóng xạ Quân sự cho đến khi nghỉ hưu năm 1995.

Đại tá Vũ Tá Cúc được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 1980, Giáo sư năm 1984. Ông chuyên nghiên cứu về các biện pháp y học phòng ngừa, cấp cứu điều trị tổn thương hóa học, phóng xạ chiến tranh (do vũ khí) và trong thời bình (do sự cố). Đã đào tạo nhiều cán bộ chuyên ngành đạt trình độ chuyên khoa cao. Công bố 32 bài báo khoa học. Hòan thành 15 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Biên sọan và xuấn bản 5 đầu sách chuyên ngành. Tham gia biên sọan: Lịch sử Quân y, Từ điển bách khoa Việt Nam, Từ điển Bách Khoa Quân sự Việt Nam.

Nguồn : Dựng Nước, Giữ Nước

Chuyển lên Web QDY : VHN - PNĐ
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa