Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
rss Category

Bác sĩ Vũ Văn Cẩn - Cuộc đời và sự nghiệp


 
  Chi tiết

BÀI PHÁT BIỂU TRONG LỄ TRUY TẶNG CỐ CỤC TRƯỞNG QUÂN Y VŨ VĂN CẨN DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN


  Hội nghị tổng kết ngành Q u©n y hôm nay là một ngày thật đặc biệt, chúng ta họp mặt đông đủ để cùng vinh danh, tri ân một con người, mà cả cuộc đời Ông đã cống hiên trọn vẹn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bộ đội và nhân dân, đó là đồng chí cố Thiế...
  Chi tiết

Tóm tắt tiểu sử ông VŨ VĂN CẨN


 
  Chi tiết

TIẾN TỚI 100 năm ngày sinh cố Cục trưởng quân y đầu tiên của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Vũ Văn Cẩn


  Cùng    các nhân vật quân dân y tiêu biểu tham gia cách mạng từ những ngày đầu dựng nước , giữ nước trong thế kỷ XX, Vũ Văn Cẩn là một trong những đại thụ người hiền tài năng và đức độ của thời đại cách mạng Hồ Chí Minh
  Chi tiết

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH CỐ CỤC TRƯỞNG QUÂN Y VŨ VĂN CẨN TRONG LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN


 
  Chi tiết
 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa