Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
rss Category

R1- Giới thiệu R


Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học luôn đóng vai trò rất quan trọng.  Hầu như bất cứ một công trình nghiên cứu y khoa nào cũng cần phân tích dữ liệu, từ đơn giản nhất như phân tích mô tả đến phức tạp như phân tích đa biến.
  Chi tiết

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn – “Phía bên kia” là quê hương tôi


Là nhà khoa học, nhà giáo, người viết văn, biên khảo nhưng trên hết, ông là một người con của đất Việt. Chính vì thế, bao năm sinh sống ở nước ngoài, từ một chân phụ bếp rồi phụ tá trong bệnh viện để mưu sinh, ông đã tự vươn lên trở thành Giáo sư Tiến sĩ, là nhà nghiên cứu khoa học có tiếng trên...
  Chi tiết
 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa