Search

 

 

 

 

 Tin Tuc News
rss Category

NHÀ KHOA HOC VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC


Chương này giới thiệu các học chế , học hàm , chức danh, tước vị khoa học… của Việt Nam và một số nước nhằm cung cấp một tổng quan cận cảnh cho nội dung này , người đọc tự mình rút ra những hệ quả khách quan cho nhận thức cá nhân . từ đó   xác lập một đánh giá định tính, định lượng của chính ...
  Chi tiết
 
 TinTucMoi
Category
 
 Liên kết
 Tác giả - Tác phẩm

ArticleCategory
Skip Navigation Links.
 Số lượng người truy cập  

 

 

Copyright 2010 by Quân Dân Y. Được phát triển bởi Việt Khoa